Den mest anmärkningsvärda kommentaren till skådespelet kring Fortums elpriser kom från en bankir i London, citerad i Kauppalehti: ”Det här känns alldeles som ett mussepiggsåsande”. Det tycker vi förstås också, men inte av samma skäl som i London. Där tolkade bankirer och investerare tillbakatagandet av prishöjningen så att finska staten skulle ha utövat politiska påtryckningar på Fortum. Hos oss har regeringen tvärtom fått kritik för att den inte påverkat Fortum beträffande de skandalösa optionerna eller prispolitiken. I London kritiserar man enligt Kauppalehti också att Fortum bara gav ut ett pressmeddelande, inte ett börsmeddelande om saken. ”Dethär verkar  alldeles chockerande. Man kommer att tänka på hur det fungerade i Sovjetunionen om staten kan påverka bolagets verksamhet på dethär sättet”, kommenterade Londonbankiren.


Kommentarerna visar hur det går till på den globaliserade marknaden. Ett bolag som finska staten i tiden grundat för att bidra till elförsörjningen i landet genomgår en lång metamorfos som i dethär skedet innebär att utländska ägare förutsätter att bolaget agerar så hänsynslöst som möjligt för att tjäna in så mycket pengar som möjligt åt aktieägarna. Den inställningen har smittat av sig på bolagets egen ledning.
Kauppalehti hittar man också ett annat exempel på hur statens satsningar förskingrats, nämligen Finnlines, det sista stora lastrederiet i Finland. Det startades efter kriget på initiativ av det stora statsdominerade skogsbolaget Enso-Gutzeit i syfte att betjäna framför allt exportindustrin och det fungerade länge närmast som ett dotterbolag till E-G. Med tiden övergick också gamla FÅA:s lasttrafik till Finnlines, samtidigt som Enso-Gutzeits ägarandel i rederiet minskat. Nu håller det italienska rederiet Grimaldi på att sluka Finnlines. Förra fredagens huvudnyhet i Kauppalehti var att Grimaldichefen är mycket bitter över att Stora Enso sålt sin återstående andel av Finnlines, drygt 5 procent till utländska köpare som bjudit 200 000 euro mer än Grimaldi.
Att de gamla statsdominerade bolagen åtminstone i dehär fallen varit välskötta och tjänat landet anses numera vara gammalmodigt, nästan ”sovjetiskt” – de har sitt värde närmast som spekulationsobjekt. Och Kauppalehti stöder helhjärtat de nuvarande utländska ägarna.

Peter Lodenius

 

Lämna en kommentar