– Jag tror inte på någon kommande ekonomisk kollaps. Jag väntar mig att den kinesiska ekonomin fortsätter att växa och blir en av världens största, säger Dexter Roberts, som verkat som Pekingkorrespondent för den ledande amerikanska affärstidskriften Business Week i tolv år.

Han har sett Kina förändras mycket snabbt. De gamla tradtionerna spelar en allt mindre roll. Nu ser vi en blandning av västerländsk och kinesisk kultur utan särskilt starka kinesiska drag.


Ett av de större osäkerhetsmomenten i Kina är risken för oro på arbetsplatserna. Övergången från en statskontrollerad ekonomi till en mycket högre grad av privat ägande innebär ökad social otrygghet. Tidigare en mycket stor del av hälsovården, boendet o.s.v. genom arbetsplatserna, och detta har fallit bort utan att något annat kommit i ställe.
Andra problempunkter är det mycket ineffektiva jordbruket, korruptionen och befolkningens stigande medelålder.
– Inställningen till USA är kluven. De unga lyssnar mycket på amerikansk musik, men de har ofta mycket starka åsikter om amerikanska påtryckningar.
Roberts ser kineserna som relativt välutbildade och högt motiverade mänskor, som har ett stort utrymme att växa.
– Det är inget dåligt land, är hans avslutande kommentar.

Peter Lodenius

 

Lämna en kommentar