Kina är ett industriland speciellt längs kusten, men ett utvecklingsland på landsbygden, så internationella Röda korset och EU medverkar i program för att få bättre hälsovård där.

Alistair Henley är engelsk chef för Rödakorsfederationens byrå i Kina och har länge varit i federationens tjänst. Han har bl.a. jobbat i Genève under Pär Stenbäck som vi tycks ha samma uppfattning om: energisk, får mycket gjort, har hårda nypor.
Henley säger genast att han inte är någon hejaklacksledare för regeringen, men att det inte är någon lätt sak att styra ett land som är så stort och mångskiftande.

Han är egentligen historiker och börjar mycket riktigt med att gå långt tillbaka i tiden:
– Mittens rike uppfattade sig stolt som världens mittpunkt och huvudstaden Xi’an var ett centrum för vetenskap och teknologi. Men på 1800-talet försvagades kejsardömet och väst började plocka åt sig de bästa bitarna. Det skapade en uppfattning om att kejsardömet var ett ruttet äpple, och det störtades. Japan började tränga in i landet, som också förhärjades av olika krigsherrars arméer. Mao gjorde en stor insats för att återförena riket, vad man än annars tänker om honom.

200 miljoner fattiga

Att rycka upp landet ur fattigdomen blev sedan efterträdarnas sak. Det sker genom urbanisering. Ledarna har öppnat Kina för investeringar och industrialisering och det har skapat en enorm tillväxt som man nu måste bromsa. På 20 år har 100 miljoner mänskor lyfts ur fattigdomen, ändå lever 200 miljoner fortfarande under den internationella fattigdomsgränsen på en dollar per dag. Inkomstskillnaderna har ökat.
– Huvudproblemet är otillräcklig hälsovård och undervisning på landsbygden. Regeringen och partiet har insett problemet och ökat satsningarna på det sociala området. Ett pilotprogram för sjukförsäkring för landsbygden pågår i utvalda områden. Centralregeringen betalar en del, de lokala myndigheterna en del och individerna 10 procent. Kinas Röda kors försöker nu skaffa pengar från kinesiska bolag för att identifiera verkligt fattiga och betala deras 10 procent. Detta har nu fungerat i sex månader i 50 av 3 000 kommuner.
En del av problemet är den låga standarden på den offentliga hälsovården på landsbygden, som beror på svårigheterna att locka personal. Under den snabba övergången från ett socialistiskt samhälle till ett samhälle som i mycket hög grad bygger på den fria marknaden har nivån på hälsovården sjunkit.

Självhjälp

Kinas Röda kors strävar i ett nytt program som stöds av federationen och av EU till att övergå till relativt billig självhjälp på hälsovårdens område i landsbygdsområden. Tanken är att medborgarorganisationer ska samarbeta med de regionala myndigheterna.
– Det är de som har kunskaperna. Regionerna är relativt välorganiserade. Riket har varit strukturerat på det sättet sedan kejsartiden.
De lokala myndigheterna kan vara ett problem.
– Regeringen kan inte obegränsat genomtvinga sin politik på lokalnivån. De lokala myndigheterna är inte alltid villiga att gå till grunden i känsliga saker. SARS fick centralregeringen att skärpa linjen inom den offentliga hälsovården.
Också Internationella rödakorskommittén öppnade nyligen kontor i Peking. Medan federationen ägnar sig åt naturkatastrofer och utvecklingsprogram, i samarbete med de nationella röda korsorganisationerna är kommittén inriktad på konflikter. Inte så att man skulle förbereda sig för några väpnade konflikter, men man utbildar militärer och delvis poliser i humanitär rätt. Det kan behövas när Kina förbereder sig för att delta i internationell krishantering.

Hjälpa de lokala

Helena Laatio är informatör på Rödakorsfederationen i Peking. Hon arbetade i 25 år på MTV3:s nyheter, bl.a. 5 år som korrespondent i Moskva, men så ville hon hon igen jobba för Röda korset, där hon i tiden verkat som frivillig.
Federationens uppgift är enligt henne framför allt att förmedla kunskaper och färdigheter till Kinas Röda kors så att organisationen klarar sig på egen hand. Det handlar om katastrofberedskap, förstahjälpskunskap, värvning av frivilliga o.s.v.
– I Finland finns det en väldig mängd frivilliga. Här befinner man sig fortfarande i ett skede där var och en är inriktad på att klara sig själv. När situationen börjar stabilisera sig för mänskorna kanske läget blir ett annat.

Peter Lodenius

 

Lämna en kommentar