”Den vita elefanten”, så kallas flygstationen i Xiamen. Flygstationen är väldig, medan trafiken är begränsad. Den byggdes ut i slutet av 90-talet, då man hoppades på direkta flygförbindelser mellan Taiwan och Kina. Men ett regimskifte i Taiwan omintetgjorde dessa planer och om man ska flyga från Taiwan till Kina måste man göra det t.ex. via Macao som fortfarande har sin autonomi.

Vid sidan om Hongkongkineserna hör taiwaneserna till de yttre krafter som starkast påverkat den nya marknadsekonomin i Kina. Många av de taiwanesiska affärsmän som flyttat till Kina har slagit sig ner i Xiamen, en hamnstad i provinsen Fujian som tidigare var känd i väst som Amoy. Att de valt Xiamen är ganska naturligt.


– Här är avståndet till Taiwan kortast och taiwaneserna har i tiden utvandrat till sin ö från Fujian, vilket innebär att här talas samma lokalspråk. Det finns en historisk, kulturell, geografisk närhet, maten är t.o.m. den samma, konstaterar Erik Meitz.
När de speciella ekonomiska zonerna upprättades kring 1980 för att dra till sig kapital och knowhow från speciellt den kinesisktalande omvärlden var det naturligt att upprätta en av dem i Xianmen.
– Det finns 300 miljoner kinesättlingar runtom i världen som betraktar Kina som sitt forna hemland. När det blev en ny politisk atmosfär i Kina efter Mao blev de anmodade att hjälpa moderlandet och det var en nationell plikt som många hörsammade. Medan utlandskineserna från Filippinerna, Indonesien, Thailand o.s.v. är utlänningar anses taiwaneserna höra till Kina.
– När man upprättade zonerna med förmånliga villkor började taiwaneser strömma till Xiamen, det var rena guldruschen. Här fanns billig arbetskraft, man fick skattelättnader o.s.v. och de som tillverkade konsumtionsvaror såg Kina som en jättestor marknad där de nu kunde få in en fot.
Trots att ”fastlänningarna”, som drog sig tillbaka till ön 1949 under Chiang Kaisheksledning utgör bara 15 procent av öns befolkning, hade Kuomintang (KMT) makten på ön fram till 2000, då det demokratiska progressiva partiet DPP:s kandidat Chen Shui-bianvaldes till president. DPP är huvudpartiet för taiwaneserna, vilkas förfäder invandrade från Kina för ca 500 år sedan och utgör 83 procent av befolkningen. (Det finns också en urbefolkning på ca 2 procent). Medan KMT haft som mål att återförena Kina med Taiwan har Chen och DPP talat för självständighet för Taiwan och försökt inskränka kontakterna till Kina till ett minimum.
– Man tillåter inte export av hi-tec och det finns strama restriktioner för kapitalexport, men de kan ju alltid kringgås.
De taiwaneser som kommit till Kina hoppas förstås att stridsyxan ska begravas snabbt och att man ska komma till en rimlig lösning på konflikten. Alldeles lätt är det inte. För vardera regimen har det varit en prestigefråga att ensam representera hela Kina. Det har lett till aggressiv retorik, som då och då blir ännu mer hotfull.

Peter Lodenius

 

Lämna en kommentar