MERA OM KLIMATET

av Ernst Mecke
Ernst Mecke.

Ernst Mecke.

Ny Tid 19.1. skrev Ika Österblad en miljökolumn under rubriken ”Skräcken för att flyta medströms”. Jag tyckte mycket om den, men vill ändå tillfoga en tanketråd till debatten:

Mitt intryck är att debatten om Jarl Ahlbeck och hans vänner å ena sidan och huvudströmmens klimatforskare å andra sidan, i den mån den når allmänheten t.ex. via tidningsinsändare, i mycket hög grad tar sig uttryck i en kamp om vem som innehar sanningen. Jag tycker inte att detta är särskilt fruktbart – vilka skulle slutsatserna i så fall vara? Också om vi kompromissar med Ahlbeck så långt att vi går med på att mänskliga aktiviteter bara bidrar till de förändringar som kunnat iakttas i klimatet så skulle rekommendationerna för vad som borde göras fortfarande vara de samma som de som hittills framförts.

Orsaken är enkel: Vi är numera informerade om de möjliga följderna av klimatförändringarna (såsom uttorkningen av jordbruksområden, en eventuell försvagning av Golfströmmen o.s.v.), oberoende av vilka de sanna orsakerna kan vara, och vi tycker inte om dessa följder. Vi lever inte längre i de oskyldiga tider när vi helt enkelt inte kände till hur folk hade det i avlägsna länder. I dag bryr vi oss om det – åtminstone gör några av oss det.
Och rekommendationerna för vad vi borde göra är fortfarande de samma: spara energi, gå över till förnybara energikällor, hugg inte ner alla skogar o.s.v. Och om konsekvenserna av detta skulle vara att världens resurser räcker lite längre än de gör med nuvarande konsumtionstakt skulle kanske t.o.m. Jarl Ahlbeck gilla det.

 

Ernst Mecke

Lämna en kommentar