Kommer USA att angripa Iran? Diskussionen går het i stora delar av världen. George Bushs administration har gett många signaler om en uppladdning kring Iran som ska göra det möjligt att angripa landet med ett dygns varsel. Scenariot påminner i oroväckande hög grad om det mediespel som föregick invasionen i Irak, med bl.a. konstruerade anklagelser mot regimen i landet, och eftersom det är samma neokonservativa kretsar som är pådrivande nu som då är det inte underligt om många drar den slutsatsen att kriget faktiskt kommer.Det finns dock lyckligtvis också sådant som talar för att det mer handlar om skrämsel än om allvar. Kriget i Irak har varit ett så stort misslyckande att det är bara de mest tjockskalliga som vägrar medge det. Det har varit ett krig mot Irak, fast Vita huset envisas med att kalla det ett krig i Irak, mot terrorismen. Vilka terroristerna skulle vara har man ännu inte kunnat visa. Motståndet mot ockupationen har huvudsakligen kommit från sunni-muslimsk sida.


Kriget mot Iran skulle däremot inte kunna kallas annat än just ett krig mot landet och dess regim. Iran är ett mycket större land och kan inte tvingas på knä särdeles lätt. Och framför allt skulle en attack mot Iran göra situationen i Irak ännu mycket svårare för USA i Irak. Den shiamuslimska majoriteten skulle också den vända USA ryggen och amerikanerna kan inte styra landet enbart med kurdernas hjälp.
Någon helt elementär självbevarelsedrift får man ändå hoppas att man har också i Vita huset, så en optimistisk tolkning av läget är att USA nu mobiliserar så kraftigt för att skrämma Iran till eftergifter. Situationen är ändå riskfylld och bågen kan spännas som under Kubakrisen. Då var det bara en klarsynt sovjetisk ubåtskapten som förhindrade kärnvapenkriget och man kan inte vara säker på att alla krigsspelsdeltagare nu har samma sinnesnärvaro.
En annan oroande faktor är den kursändring som pågår i Washington. Kriget mot terrorismen har riktat sig mot Al Qaida och sunnimuslimska fundamentalister i allmänhet, med starkast förankring i Saudiarabien, Pakistan och Afghanistan. USA:s starkaste allierade i regionen, Saudiarabien och Israel, ser däremot shiiterna och Iran som sina farligaste fiender, och de håller nu på att genomdriva en ny amerikansk politik i regionen. Följderna drabbar palestinierna, de stärker Saudiarabien och därmed fundamentalistiska riktningar inom islam.

Peter Lodenius

Lämna en kommentar