För tio år sedan var Petra Östergren en uppskattad feminist i Sverige som lärde ut självförvar åt kvinnor. Men då hon började ifrågasätta den feministiska diskussionen om prostitution, sparkades hon ut ur kvinnorörelsen. Nu är hon aktuell med den omdebatterade boken Porr, horor och feminister.

Petra Östergrens senaste bok Porr, horor och feminister verkar ha petat till en känslig nerv i jämställdhetens Sverige. I den ges sexsäljare, den term som Östergren väljer att använda, en sällsynt röst i den svenska prostitutionsdebatten. Enligt Petra Östergren innebär ignoransen av dem som säljer sex en problematisk feministisk prostitutionsanalys.
– Genom att lyssna på kvinnor som säljer sex lärde jag mig väldigt mycket om prostitution men också om hur samhället fungerar, hur man ser på kvinnor som inte passar in i de sexuella normerna.

Detta perspektiv har också gjort henne ovälkommen i radikalfeministiska kretsar sedan tio år tillbaka. I Porr, horor och feminister tillbakavisas den kategoriska synen på prostitution och porr som mäns våld mot kvinnor genom en mängd olika exempel och berättelser som vittnar om en mer mångbottnad verklighet. Kritik riktas mot feminister och vänsterdebattörer som varit dominanta i den svenska prostitutions- och porrdebatten och speciellt mot deras maktperspektiv.
Att sexsäljares röster så sällan hörs beror, enligt Östergren, på horstigmat. Vänsterns och kvinnorörelsens avståndstagande handlar om att sätta en gräns mot den fallna kvinnan, och på samma gång det potentiellt fallna inom var och en, fortsätter hon. Av rädsla för att smutsas av dem som prostituerat sig, låter man bli att tala om dessa kvinnors rättigheter som redan nu har det väldigt svårt i samhället. Det här ser Östergren som en nordisk inställning.
– Varför är vi så hårda mot sexsäljare, varför är vi så upptagna av politisk korrekthet och renhet? Vi i Sverige vill vara ett politiskt föredöme, också internationellt. Vi anser oss ha den enda rätta jämställdhetspolitiken och vi vill gärna exportera vår lagstiftning. Men i Holland och Tyskland arbetar vänstern ofta för att förbättra dessa kvinnors situation.

Bättre debatt

Prostitutionsdebatten i Sverige har blivit bättre med åren, anser Östergren.
– Unga människor, queerakademiker vinner mera mark och min bok är en del av det här.
De sexuella normerna ifrågasätts men diskussionen handlar också om huruvida det kan existera samtyckande prostitution eller inte, något som prostitutionsmotståndarna inte kan gå med på. Med sin bok och med de prostituerades egna röster, hoppas Östergren kunna slå in en kil av tvivel i dem som anser att alla som säljer sex per definition måste vara offer, i dem som inte tror att en prostituerad kan handla och tänka själv, ja fatta ett val som i detta fall innebär att sälja sex.
– Det skulle vara fantastiskt om min bok kunde åstadkomma en genomgående förändring i synen på de här kvinnorna. En värdefull konsekvens vore ifall människor började syna sig själva. 
Resultatet skulle bli en bättre politik och en bättre feminism, tror Petra Östergren.
En anledning till att kommunikationen mellan dem som säljer sex och etablissemanget är dålig, är att terminologin är så laddad.
– Om man talar om all prostitution som mäns våld mot kvinnor, blir det halt där.
Genom att vara klarare över vilka ord man använder och helt enkelt använda värdeneutrala termer anser Östergren att man bättre kunde få syn på när något är tvång och när det är fråga om ett samtycke.
Petra Östergren skulle vilja avkriminalisera samtyckande prostitution eftersom den nuvarande lagstiftningen gör det svårare för dem som väljer att sälja sex. Att beskydda offren för människohandel har blivit ett argument för lagstiftningen, men det var inte något ursprungligt syfte, berättar Östergren. Hon menar att det redan nu finns befintlig lagstiftning som skyddar mot sexuella övergrepp och människohandel.

Roligare att vara inkorrekt

Östergren har intervjuat sexsäljande kvinnor med väldigt varierande berättelser, kvinnor som dessutom ofta avviker från stereotypen i vilken horan är trasig, utnyttjad och ensam. Istället träder kvinnor med barn och barnbarn fram. De känns vanliga, förutom det där med prostitution. Responsen från dem hon intervjuat har för det mesta varit positiv.
– Jag har inte hela sanningen, och de jag intervjuat har inte hela verkligheten men det här är ett perspektiv som saknats. Vi måste försöka få en mera nyanserad och komplex förståelse när det gäller ämnet prostitution.
Östergren hoppas att en omvärdering av normerna kan leda till ett bättre samhälle för kvinnor.
Efter Porr, horor och feminister ämnar Petra Östergren skriva om svenska frihetliga tankar, särskilt ur ett vänsterperspektiv. Den svenska vänstern har förhållit sig varierande till henne. Den auktoritära vänstern har klagat och den frihetliga har uppmuntrat. Ett projekt som antagligen leder till ytterligare debatt. Också om en tidvis hätsk kritik inte alltid har varit kul, är Petra Östergren nöjd.
 – Jag får tänka, och utforska saker. Det är roligare att vara politiskt inkorrekt än korrekt i Sverige.

Petra Östergren: Porr, horor och feminister. Natur och Kultur, 2006.

Sebastian Bergholm

Lämna en kommentar