Den stora frågan i media före de grönas partikongress som hölls förra veckoslutet i Dipoli i Esbo var huruvida det skulle finnas splittring inom partiet gällande beslutet att gå med i Matti Vanhanens regering. Ärendet behandlades kortfattat under lördagen och en enstämmig kongress ställde sig bakom partiledningens linje om att regeringsprogrammet skulle ha varit betydligt sämre utan de grönas medverkan.
Partikongressen fördes genomgående i ganska odramatiska tecken. Tarja Cronbergfortsätter som ordförande åtminstone till sommaren 2009, medan det principprogram som slogs fast under partikongressen i fjol fortsättningsvis gäller.
I sitt tal om det blågröna regeringssamarbetet betonade Cronberg ändå att regeringsprogrammet var långt ifrån perfekt ur partiets perspektiv men att det var ”tillräckligt bra” för fortsatt grön medverkan och menade vidare att utan de gröna skulle regeringen knappast ha förbundit sig till en ”ambitiös klimatpolitik” eller en grundtrygghetsreform.
Partikongressen tog också ett steg mot förverkligande av denna klimatpolitik genom att anta en klimatpolitisk resolution. Resolutionen slår bland annat fast utsläppsmål på långsikt för Finlands del. Fram till 2020 skall utsläppen ner med 30 procent och till 2050 med 80 procent.

Regionalpolitik

De enda motsättningarna under kongressen orsakades av personvalen då tre viceordföranden skulle utses. Kongressen utsåg Johanna SumuvuoriMari Puoskarioch Jyrki Kasvi till posterna.
Oenigheterna orsakades av att de tre nya viceordförandena är från huvudstadsregionen vilket enligt vissa delegater går dåligt ihop med partiets nya regionalpolitiska satsning. I sitt tal konstaterade Cronberg att partiet skall ta sig in i 50 nya kommuners fullmäktige i nästa kommunalval utöver de 120 kommuner där man redan har representation. Det här skall ske genom ett system där kretsombudsmän skall hjälpa upp lokalverksamheten i regionerna.
– Med tanke på det här tycker jag det skulle ha varit bra om någon från regionerna blivit vald, säger Kristian von Essen, som hade nominerats till viceordförandevalet av Ingå-Sjundeånejdens lokalavdelning.
Enligt von Essen fanns det egentligen inte några dåliga kandidater, då alla hade mycket olika kontaktytor. Till exempel har Janne Länsipuro som sökte förnyat mandat som viceordförande stark anknytning till gräsrots- och aktiviströrelsen medan Tuomas Viskari besitter ett stort regionalpolitiskt kunnande.
– Å andra sidan var det bra att två riksdagsledamöter valdes för posterna när Cronberg inte själv sitter i riksdagen. På det här sättet uppstår det inte splittring mellan riksdagsgruppen och resten av partiet.

Anton Schüller

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.