En av medlemmarna i den nya partistyrelsen är Erkki Virtanen, riksdagsman från Kuopio. Han anser att de äldre kan bidra till föryngringen inom vänsterförbundet t.ex. genom att aktivt hjälpa unga intresserade och lovande aktivister.

Själv tänker han lämna kommunalpolitiken vid nästa val för att lämna plats för yngre. Visserligen är han den nästyngsta i vänsterförbundets fullmäktigegrupp i Kuopio och den yngsta är född bara två månader senare, så föryngringen är inte helt automatisk när han stiger åt sidan. Men om arbetet inför valet sköts väl bör det finnas unga som kan ta vid.
Nu vill Erkki Virtanen i stället koncentrera sig på riksdagen, men inte heller där tänker han stanna i evighet, bara på sin höjd nästa period.
– Jag har det bra, jag har fått av livet det jag behöver, jag har inte kunnat driva igenom allt jag velat, men jag har nått de positioner jag strävat efter.

Regeringen fumlar

Arbetet i riksdagsgruppen har löpt bra, också om man har problem med den nya regeringen, vars verksamhet är oförutsägbar. Daghemsavgiften också för de fattigaste är ett utmärkt exempel. Först var den så viktig för samlingspartiet att man ville kasta ut de gröna för att de protesterade mot den. Sedan blev också ministrarna Katainen ochRisikko, under vilka den sorterar, så svaga i knäna att det plötsligt inte hittades någon som skulle ha tagit initiativet i frågan. Rena jungfrufödseln alltså.
Enligt Erkki Virtanen är det nuvarande regeringsprogrammet bättre än den föregående regeringens förverkligade politik.
– Det nuvarande programmet innehåller 106 bra punkter för social- och hälsovårdsministeriets del. Men medlen man har anslagit räcker bara för ungefär tre av dem …
Erkki Virtanen tror inte att det blir mycket mer av den utlovade jämlikhetspotten.
– Man kan inte skriva satir om denhär regeringen, de gör det själv.
Dessa vallöften var inte trovärdiga ens före valet, men många trodde ändå på dem.
– Det handlar om den lägre medelklassen, lågavlönade mänskor, ofta i korta arbetsförhållanden, som fått betala för för vår ekonomiska tillväxt. Vårt budskap nådde dem inte. Samlingspartiets anbud till vårdpersonalen kändes trovärdigare.
Vänsterförbundets politik har enligt Erkki Virtanen varit OK, problemet är hur partiet når ut med sitt budskap. Samlingspartiets metoder rekommenderar han inte, det måste finnas en hederligare väg.

Peter Lodenius

Lämna en kommentar