Måndagen den 3 september beslöt Utlänningsverket att utvisa den iranska kurden Naze Aghai från Finland. Aghai sökte asyl redan 2005 på grund av politisk förföljelse och tvångsäktenskap. Utvisningen till Iran innebär sannolikt en dödsdom.Enligt myndigheterna är situationen i Iran tillräckligt trygg. Det är dock allmänt känt att avrättningar hör till vardagen i Iran. Aghais verksamhet inom den politiska vänstern sätter henne i livsfara.
I och med det beslut som Finland fattat förlorar Aghai chanserna att söka asyl också i andra Schengenländer. Därtill har hon redan hunnit studera finska och integrerats väl i landet. Vänsterunga kräver att Naze Aghai omedelbart beviljas uppehållstillstånd. Regeringen bör också snabbt ändra Finlands asylpraxis som orsakar mänskligt lidande. Fallet Aghai är bara ett bland flera andra. Genèveavtalet, som Finland förbundit sig att följa, förbjuder utvisning av en person vars liv eller frihet är hotad på grund av dennes medlemskap i en social grupp eller politiska åsikt.

Vänsterunga

Lämna en kommentar