Ernst Mecke.

Ernst Mecke.

Tack till Mikael Brunila som satte fart på diskussionen kring vad vänstern bör vara och göra, och till Markus Sandberg för att ha formulerat vad vänstern, i min åsikt, inte bör vara och göra: om Ny Tid enbart ska vara en ”seriös samhälls- och kulturtidning”, innebär det antagligen vänsterns slut. Tidningen skulle bli ett språkrör för en minskande grupp kritiska tänkare, som till slut eventuellt överger den hopplösa och onödiga vänstern.

Jag skulle rekommendera att vänstern överger alla anspråk på seriositet, och upphör att begränsa sig enbart till de ämnen som de etablerade medierna väljer och det ”seriösa” språkbruket som dessa använder sig av.
Som exempel kan nämnas sovjetiseringen av vårt samhällssystem av Raimo Sailas, som går ut på att förstärka byråkraters kontroll i frågor som dessa inte är kunniga i. Detta leder till att byråkrater i sin okunnighet missbrukar sin makt för att uppmuntra vissa ideologier och/eller sin egen karriär – vilket är just vad Sovjetunionen dog av.
Ett annat exempel är Utlänningsverkets agerande som Vänstern tigit om. Kyrkans engagemang borde i det här fallet prisas högt. De ledande partiernas offentliga passivitet i frågan borde kritiseras för sin politiska ovilja och för att fjäska för fascistoida element bland sina väljare.

Ernst Mecke

 

Lämna en kommentar