Trots att bygget av den femte reaktorn i Olkiluoto är kraftigt försenat och dras med svåra tekniska och ekonomiska problem, planeras för ny kärnkraft i Finland. Ett nytt företag, Fennovoima, har inlett projekt- eringen av en sjätte reaktor och det talas redan om ett sjunde och till och med åttonde aggregat. Bråttom tycks det vara. Någon debatt vill kärnkraftslobbyn förstås inte veta av.Det kan man förstå.

 

Olkiluoto 3 var ju tänkt att bli en reklampelare för den kärnkraftens pånyttfödelse som atomlobbyn här i Finland och utomlands försöker besvärja fram. Istället har bygget drabbats av skandal efter skandal – gjutarbeten har fått göras om, rörledningar har visat sig vara felkonstruerade, underleverantörer saknar erforderlig kompetens. Följden är att reaktorn blir kraftigt försenad – enligt den välinformerade franska tidningen La Tribuneuppgår förseningen till tre år – och kostnaderna skenar mer eller mindre okontrollerat. Dessutom undersöker EU som bäst om franska exportkrediter på över 600 miljoner euro som beviljats projektet strider mot unionens handelsregler.
De ekonomiska problemen som drabbat bygget i Olkiluoto är ingalunda unika. I själva verket har kärnkraften aldrig varit konkurrenskraftig utan har under hela sin existens varit beroende av stora offentliga stöd. Belysande är försöket att privatisera kärnkraften i Storbritannien 1996. Fyra år senare stod bolaget British Energy på konkursens brant och staten tvingades ingripa för att rädda BE. Hittills har privatiseringen kostat de brittiska skattebetalarna åtminstone sju miljarder pund, och notan är långt ifrån färdigbetald.
På grund av förseningarna i Olkiluoto har regeringen tvingats öka anslagen för utsläppsrättigheter för koldioxid med 260 miljoner euro. Räkningen skickas förstås till de finländska skattebetalarna. De pengarna hade gjort betydligt större nytta om de använts till investeringar i förnyelsebar energi. Härom veckan yttrade sig statsminister Matti Vanhanen i positiva ordalag om vindkraft. Kan det vara en signal om en begynnande attitydförändring även i det kärnkraftstokiga Finland?

Lars Sund

Lämna en kommentar