Kärnkraften är inte en lösning på klimatförändringen utan en dyr och hälsovådlig distraktion, säger atomkritiska forskare, experter och sakkunniga från tjugotre EU-länder, USA och Ryssland. Deltagarna i en atomkritisk konferens i Helsingfors förra veckoslutet uttryckte sin oro över Finlands planer på en utbyggnad av atomkraften, på urangruvdrift och på slutförvaringsprojektet.
Anthony Frogatt, energi- och atomkraftskonsult, har gjort energirelaterade uppdrag för olika europeiska länders regeringar, EU och handelsinriktade institutioner. Han påminner om Standard & Poors varning för att byggandet av nya reaktorer på den avreglerade europeiska energimarknaden utgör högriskprojekt då ökande byggkostnader och långa byggtider beaktas. Olkiluoto 3 har redan överskridit budgeten med 50 procent och är minst två år försenat. Att italienska UniCredit och tyska Deutsche Bank nyligen backade ut från finansieringen av kärnkraftsprojekt stöder hans påståenden.
Nils-Axel Mörner, professor i paleogeofysik och geodynamik kritiserar den till 99 procent svenska slutförvaringsmetoden KBS-3, baserad på 70-tals teknologi. Man kan inte ge garantier för 100 000 år framåt i tiden. Efter istiden utgjorde Fennoskandien ett högseismiskt område med sprickförskjutningar, söndringar i berggrunden och metanexplosioner.
– Olkiluoto är det mest olämpliga område man kan tänka sig för slutförvaring.
Problemen är långt ifrån lösta.
– Kärnkraftverk har utsläpp, säger Dr Alfred Körblein från Tyskland. Lågioniserande strålning orsakar mutationer som i sin tur leder till cancer. Hans forskningsresultat visar att risken för leukemi hos barn ökar med 50 procent inom en radie av 5 km från ett kärnkraftverk.
Manuel Pino, professor i sociologi vid Scottsdale University, Arizona varnar för urangruvdrift.
– Ingenstans i världen har man kunnat bryta uran utan att förstöra miljön och hota befolkningens hälsa.
Och alternativ till kärnkraften existerar.
– Finland har samma möjligheter som Danmark, säger professor Frede Hvelplund, som gjort upp flera energiprogram för Danmarks regering.
– Det är tekniskt möjligt att halvera förbrukningen av fossila bränslen fram till år 2025 och att fram till år 2050 uppnå en ekonomiskt lönsam energiproduktion, som till 100 procent baserar sig på förnybar energi och energibesparing. Detta kräver en systematisk politik som ofta motarbetas av de stora energiföretagen, eftersom de då kan förlora marknadsandelar, säger han.
Göran Bryntze, teknologiedoktor vid Industriledarhögskolan i Dalarna, visar att pappersindustrin har en stor inbesparingspotential. Med effektivare pumpar, fläktar och motorer, effektivare raffinering av mekanisk massa och ökad egenproduktion av energi kan en tredjedel av elproduktionen sparas. Tekniken finns, det är bara den politiska viljan som fattas.
Inga nya kärnkraftverk bör byggas vid den redan radioaktivt överbelastade Österjön, är den allmänna åsikten bland experterna. Miljökatastrofen som nu hotar Svartahavet är en påminnelse om att fartygstransporterna med kärnavfall från Tyskland och Holland till St Petersburg, som passerar cirka 25 km från Helsingfors, omedelbart bör förbjudas.

Angela Oker-Blom

Lämna en kommentar