Från de gamla ryska artonhundratalskasernerna ute på Sveaborg delas över fyra miljoner euro ut i bidrag till konstnärer och kulturarbetare runtom i Norden.

Sedan förra året har Kulturkontakt Nord funnits här ute på Sveaborg. Ann Magritt Bekink är rådgivare på Konst- och kulturprogrammet, ett av Kulturkontakt Nords delprogram. För bara två veckor sedan, i mitten av februari flyttade hon med sin son från Oslo till en av de gamla konstnärsbostäderna på Sveaborg.
– Projekten som får stipendium skall alltid ha Norden som utgångspunkt och ha ett nordiskt fokus, förklarar hon. Men det behöver inte vara arrangörer från flera nordiska länder inblandade utan det räcker ofta med att det nordiska finns med nånstans i programmet. Kanske medverkande från olika delar av Norden.
Pengarna som Kulturkontakt Nord har hand om går till två olika ramprogram som riktar sig till professionella konst- och kulturutövare. Mobilitets- och residensprogrammet syftar till stor del på att bidra när det gäller nätverksbyggande och resor för konstnärer och andra professionella inom kulturfältet. Ofta är det relativt små belopp som delas ut. De stora summorna ligger under Konst och kulturprogrammet där det ofta handlar om större projekt och kultursatsningar.
Ett litet EU
Solen tränger sig försiktigt igenom det massiva gråa utanför fönstret. Det är tyst. Bara ett gäng ryska turister vandrar runt på kullerstenarna, pratar lågt och låter kamerorna klicka mot de gamla stenhusen.
Kulturkontakt Nord ligger under Nordiska ministerrådet, som är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan. De står i sin tur under Nordiska rådet som bildades redan 1952. Året innan, 1951 blev kol- och stålunionen till nere i Europa, det första steget mot dagens EU. Och Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet fungerar just lite som ett nordiskt mini-EU med centrum i Köpenhamn.
Pengarna från Nordiska ministerrådets tidigare institutioner som lades ner 2007 hamnade i tre tidsbundna program, de två som Kulturkontakt Nord har hand om och ett annat projekt för att stimulera den nordiska dataspelsbranschen. Kulturkontakt Nords uppgift är att dela ut stipendier till kulturarbetare runt om Norden.
– Ändringarna som gjorts har till stor del handlat om att effektivisera, säger Bekink. Förut fanns det institutioner och komittéer runt hela Norden. Nu har vi ett kontor och finns på en plats. Det innebär att nu har vi mycket mer pengar att dela ut.
Ann Magritt Bekink klickar fram en blå sida på datorn med pedagogiska flikar på ovansidan. Hon förklarar att ansökningarna görs helt och hållet på Kulturkontakt Nords hemsida. Hon visar på en utskriven ansökan hur det går till. Man fyller i en del och för att kunna gå vidare till nästa måste man ha gjort rätt och fyllt i allt. Projektbeskrivningarna skall vara relativt korta. Allt för att egentligen göra det så lätt som möjligt för de som sedan sitter och skall ta emot ansökningarna, Bekink och hennes kollegor.
– När man söker skall man göra det elektroniskt. Det blir enklare när inga papper behöver skickas. Om vi skulle kopiera upp och sen skicka vidare till alla som skall besluta om stipendierna skulle det vara ett otroligt administrativt jobb. Som det är nu blir det ju mycket mindre byråkrati. Och mer pengar att dela ut.
Experter beslutar
När man väl tryckt på sänd-knappen hamnar ansökan hos Ann Magritt Bekink. Oftast brukar ansökningarna komma in sent. Hon visar ett bidrag vars ansökningstid tar slut den 5 mars. Bara fyra ansökningar av flera hundra väntade har kommit in.
– Det är många ansökningar som ramlar in just strax före midnatt sista ansökningsdagen, säger hon och ler. Jag gjorde samma sak när jag sökte det här jobbet.
När Bekink har fått in ansökningarna gallrar hon och skickar iväg dem till experter på de olika kulturområdena som sitter utspridda runt om i hela Norden. Någon i Danmark, någon på Island. En av de ansvariga för teater och dans sitter ända borta på Grönland. Det är de här experterna, de sakkunniga som fattar det egentliga beslutet efterssom de har insyn i de specifika kulturområdena som de olika ansökningarna handlar om.
När de sakkunniga beslutat om ifall ansökan går igenom skickas de tillbaka till Bekink och hennes kollegor. De styr sedan upp det sista ute på Sveaborg igen.
– Det är väldigt kul att jobba med det nordiska, tillsammans med en nordisk stab, säger hon. Norden är ju ett så stort område!  Bor man på Grönland måste man kanske resa i två dagar för att komma fram till ett avtalat möte.

Kulturkontakt Nord disponerar över cirka 4,3 miljoner euro. 1,7 av dessa är tänkta till Mobilitets- och residensprogrammet och de resterande 2,6 går till Konst- och kulturprogrammet. Direktör för Kulturkontakt Nord är isländska Bergljót Jónsdóttir. Läs mer på www.kknord.org

Rasmus Lundgren

 

Lämna en kommentar