Regeringens beslut om skattelättnader till de skogsägare som under de kommande två åren – samt retroaktivt fr.o.m. april i år – säljer virke, är en katastrof för Finlands skogar. De ökade avverkningar som blir följden har av regeringens och skogsbolagens representanter hyllats som en ”fosterländsk gärning”.


Det är all orsak att se upp då statsmakten och kapitalet talar med samma röst. När denna röst kallar sina egna intressen fosterländska vill den samtidigt utpeka andras intressen som ofosterländska. Detta är lika otäckt som när Jyrki Katainen avfärdar oppositionens kritik mot budgetförslaget – och det ohöljda ointresse för låginkomsttagarnas och de fattigas situation som det avspeglar – som ”avund”.
I Jukka Relanders kolumn i gratistidningen Metro kunde man 29.7. läsa: ”Problemen med virkespriserna är naturligtvis självförvållade eftersom industrins kapacitet inte ens från början anpassats efter det inhemska utbudet på råmaterial, i synnerhet då man beaktar att skogarna också behövs för annat än trädodling. /…/ Uppkomsten av överkapaciteten beror på samma enkla förbund mellan kapital och statsmakt som inverkar på nästan allting annat i vårt land.”
I så fall lär skattelättnaderna bara skjuta upp problemet så att vi om två år står där med samma överkapacitet och brist på ”konkurrenskraftigt” inhemskt virke som förut – med den skillnaden att en stor del av de naturskogar som ännu finns kvar har förvandlats till
ekonomiskog för all framtid.

Borde man inte istället för att ansvarslöst skjuta upp problemen på framtiden rätta till obalansen nu och skära ner trävaruindustrins kapacitet så att den motsvarar tillgången på virke – enligt miljömässigt hållbara kriterier? Det är inte omöjligt att det på längre sikt skulle gangna såväl de självutnämnda fosterlandsräddarna, de underförstådda fosterlandsförrädarna som Finlands skogar.
Så som de stora gossarna Vanhanen och Katainen driver företaget Finland är det skäl att befara att vi alla förr eller senare får betala deras räkningar. Synd, eftersom många av oss på grund av deras framfart får allt svårare att betala våra egna.

ML

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.