Jämställdhet börjar med kommunikation

av Heidi von Wright

En programpunkt under kultur­evenemanget Aura Street Market, som pågick 12–14.9 i Åbo, var ett diskussionstillfälle och en workshop kring jämställdhet i hemmet och i staden. Bakom programmet, som ägde rum i Bokcaféet på Brinkala gård, stod den feministiska konstnärsgruppen Megafån och F-piste, ämnesföreningen för Naistutkimus vid Åbo universitet .

Diskussionen, i Megafåns regi, leddes av Fredrika Biström, studerande vid Konstindustriella högskolan fotolinje. I panelen satt psykolog Minja Westerlund, studerande i kvinnovetenskap och filosofi Salla Peltonen, psykolog Markus Varjonen och minister Stefan Wallin.

Frågor som togs upp var bland annat följande: Vad betyder jämställdhet i parrelationen? Hur påverkar jämställdhet parrelationen och familjelivet? Viktiga frågor att diskutera, frågor som kan diskuteras länge men samtidigt också frågor som kan vara svåra att svara på.

Biström drog i gång diskussionen genom att visa en katalog från ett av de större varuhusen. Pärmen bestod av en bild där en flicka och en pojke klädda i könsstereotypa kläder lekte med könsstereotypa leksaker.

Katalogen diskuterades ingående och synpunkter som kom fram var när det är, mer så att säga, godkänt att flickor agerar ”pojkaktigt” och pojkar agerar ”flickaktigt”. Tanken att man hela tiden blir mer och mer medveten om könsroller redan i unga år vidhölls, men som Salla Peltonen poängterade är det ändå vuxna som gjort katalogen.

Biström frågade vad män har att vinna på att avstå ifrån makt.  Stefan Wallin svarade på den frågan att mannen vinner harmoni i parförhållandet, att det hela handlar om kommunikation, att diskutera sig fram till sina roller, inte om aritmetisk jämlikhet.

– Tidigade ansåg jag att det var viktigt att dela på allt schemamässigt. Men ett parförhållande består ju av två personer, två individer, och man måste komma underfund med hur man fungerar tillsammans, sa Markus Varjonen.

Tanken att jämställdhet är enklare i ett parförhållande än i en familj kom fram. Att det blir svårare att leva jämställt när det finns barn med i bilden. Även definitionen av parförhållandet diskuterades.

– Heteronormen genomsyrar det hela. Så länge vi har en lagstiftning som enbart stöder heterosexuella förhållanden så har vi förtryck. Könsneutral lagstiftning är att önska, sa Salla Peltonen.

Minja Westerlund frågade sig, när diskussionen gällde reklamer och marknadsföring, vem som egentligen upplever teatraliska situationer som romantiska. Wallin fyllde i med att ta sig tid för varandra är romantiskt.

Det som flera gånger poängteras är det bedrägliga i uppfattningen kring jämställdhet.

– Självbilden kan vara att vi är jämställda, men ändå lever vi enligt stereotypa mönster, sa Peltonen.

Workshopen som ägde rum efter diskussionen gick ut på att deltagarna fick klippa och klistra och utsmycka sin egen karta över Åbo, markera vilka områden som kändes trygga alternativt otrygga, utforska sin rädslas geografi.

Heidi von Wright

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.