In i konstbranschen kom Chiho Aoshima genom Takashi Murakami. Sin inspiration hämtar hon bland annat från begravningsplatser.Chiho Aoshima (f.1974) blandar fritt i sina verk. Influenser verkar komma både från uråldriga japanska traditioner och det senaste av sciencefictionens framtidsvisioner.

Jag frågar henne hur påverkad hon är av den så kallade otaku-kulturen, men hon säger sig inte vara särskilt påverkad. Otaku omfattar både manga, anime, dataspel och liknande fenomen, och är egentligen en term för en person som är besatt av detta, en sorts serie- och spelnörd.

Aoshima säger att hon hämtar mer inspiration från växter, insekter och begravninsplatser. Att hon har en betonat grafisk stil i sina verk hänger mer samman med en japansk tradition som går betydligt djupare än otaku. En tradition där konsten varit reproducerbar ända sedan träsnittets tillkomst och där steget från att skriva till att göra bilder inte är så stort som i den västerländska kulturen.

Det sägs ofta att det japanska samhället präglas av en andlig splittring, då man efter andra världskriget rekordsnabbt omvandlat samhället i grunden genom att tillägna sig västerländska modeller. Detta samtidigt som man gjort sig av med eller fjärmat sig från japanska traditioner, bland dem shintoismen och buddhismen.

Jag kan inte låta bli att se Aoshimas verk i ljuset av detta – hur splittringen uttrycks i bland annat byggnader som kommer till liv och blir förvrängda.

Jag frågar Aoshima om hennes förhållande till shinto, om det betyder något för henne. Genom Kaikai Kikis pr-representant som fungerar som tolk säger hon att hon inte tror på shinto men att ceremonierna nog som sådana är något som influerat henne.

In i konstvärlden kom hon som Murakamis assistent med ansvar för datordesign. Sedan några år tillbaka jobbar hon dock på heltid med sin egen konst, med största delen av sina utställningar utanför Japan. Gallerister har hon i Los Angeles och Paris.

Sebastian Lindberg

Lämna en kommentar