För den amerikanska vänstern var historikern Howard Zinn en ikon. Han gav en helt annan bild av USA än den officiella historieskrivningen.

Den amerikanska historikern, författaren, dramatikern och anarkisten Howard Zinn avled av en hjärtattack den 27 januari 2010, 87 år gammal. Zinn var en betydelsefull person inom freds- och medborgarrättsrörelsen in i det sista. En karismatisk men lågmäld person som modigt tänkte fritt och som inte backade för konsekvenserna av sina idéer. Inte ens då det resulterade i våld mot hans person, eller ett avskedande.

Zinns sista projekt, dokumentären The People Speak, vittnar om en konsekvent hållning som varade livet ut. Han förolyckades under en simtur på besök i Santa Monica, Kalifornien under en turné för att lansera filmen.
The People Speak är en två timmar lång film och har också visats
som ett en dryg timme långt teveprogram på History Channel i december.
I filmen har Zinn, liksom för att binda ihop ett långt liv som författare, dramatiker, lärare och aktivist samlat några av det liberala Hollywoods starkaste namn för att recitera och tolka de röster han beskrev i sin klassiska och bästsäljande historiebok A People’s History of the United States (Det amerikanska folkets historia, Manifest 1999), som publicerades första gången 1980, och som sedan dess uppdaterats och återutgivits åtskilliga gånger.
Här ger bland många andra Matt Damon, Viggo Mortensen, Marisa Tomei, Bob Dylan och Morgan Freeman röst åt de aktivister och rörelser som oftast försvinner i det liberala nyhetsbruset och i läroböckerna. Här hörs fredsrörelsen, hbt-rörelsen, kvinnorörelsen, medborgarrättsrörelsen, socialisterna och anarkisterna. I stället för att som i andra historieprogram berätta om presidenter och kongressledamöter, möter vi personer som Malcolm X, Sojourner Truth och Emma Goldman. ”De som genom sin kamp givit oss den demokrati vi trots allt har”, enligt Zinn.
– Vi vill inte berätta Vita husets historia utan om dem som i protest vakat utanför maktens boning. Och på det viset bidragit till utvecklingen mot ett öppnare samhälle. Demokrati är ju ingen åskådarsport, säger Zinn i den biografiska dokumentären You Can’t Be Neutral on a Moving Train som Deb Ellis och Denis Mueller gjorde 2004.
The People Speak spelades in för att göra den del av den amerikanska historien som fortfarande inte finns att läsa i kursböckerna tillgänglig för en ung generation.
Zinn har dock pekat ut vissa brister i den version som visades på teve i december. Reklamavbrotten var så många att tevekanalen
bara hann visa hälften av det material som finns i filmversionen. Dessutom kändes teveprogrammet genom avbrotten så uppstyckat att den finstämda tonen gick förlorad.

Plågad av kriget

Howard Zinn föddes i en fattig judisk fabriksarbetarfamilj i Brooklyn. Den första bok han läste var ett upphittat exemplar av Tarzan, med några sidor utrivna. Som trettonåring råkade han av nyfikenhet in i sitt livs första kravall, och fick för första gången stryk av polisen.
När andra världskriget bröt ut blev hans beslutsamhet att slåss mot fascismen så stor att han tog värvning som bombflygare. Det var så han kom till en fruktansvärd insikt.
Bombflygarna kunde inte höra sina offer skrika. Ledningen sade ofta att målen var militära, men de militära målen fanns i områden med civil bebyggelse. I bombplanen riktade man inte sina vapen. I de tyska, franska och tjeckiska städerna som angreps omkom tusentals civila under detta så kallade rättfärdiga krig mot nazismen.
I april 1945 deltog Howard Zinn i den första napalmbombningen i Europa. Den riktades mot en liten fransk by där det fanns några hundra tyska soldater som inte längre stred. De väntade helt enkelt på att kriget skulle ta slut.
Zinn skulle komma att dra långtgående slutsatser av bombningarna. I krig i allmänhet och under bombningar i synnerhet drabbas ett stort antal civila, på engelska kallat ”collateral damage”. Människor manipuleras i alla krig av de militära hierarkierna att delta i massakrer och andra övergrepp som de aldrig skulle utföra annars. Att Zinn själv deltog i bombningarna skulle plåga honom till den grad att han för resten av livet blev fredsaktivist.
Hemkommen från kriget, efter en period som fabriksarbetare, utbildade han sig till historiker vid New York University och Columbia University. Därefter erbjöds han en tjänst vid Spelman College i Atlanta, en högskola i sydstaterna för afrikansk-amerikanska kvinnor. En tjänst som han efter en viss tvekan tog emot.
I den amerikanska södern rådde vid denna tid en segregering som inte skilde sig mycket från apartheidsystemet i Sydafrika. Eftersom han i tjänsten inte bara var öppenhjärtig och sade vad han tyckte om rasåtskillnaden utan rent av deltog i politiska aktioner mot segregeringen fick han till slut sparken. Bland de elever som lät sig inspireras av honom fanns den berömda poeten Alice Walker.
Så småningom fick Zinn tjänsten som professor i samhällsvetenskap på universitetet i Boston och undervisade där från 1964 till 1988.
Även här hotades han med avsked, eftersom han tillhörde den grupp vid fakulteten som 1979 försvarade kontorspersonalens rätt att strejka.

Outtröttlig fredsaktivist

Zinn blev också en av de ledande intellektuella i studenternas kamp mot Vietnamkriget. Under den pågående Tet-offensiven i januari 1968 reste Zinn och den katolska prästen Daniel Berrigan på diplomatiskt uppdrag till Hanoi för att hämta hem tre frigivna amerikanska flygare som blivit nedskjutna. Den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson hade sagt att nordvietnameserna inte ville fredsförhandla. Men Zinn sade att de vietnamesiska tjänstemän han mött i själva verket hade räckt ut handen till USA.
Under hela kriget deltog Zinn, både som talare och som aktivist i oräkneliga aktioner och demonstrationer till stöd för amerikanska desertörer och mot kriget.
Tillsammans med Noam Chomsky gömde han manuskriptet till The Pentagon Papers (Pentagonrapporten, Tiden 1971) som i hemlighet hade kopierats av Daniel Ellsberg, en marinkårsofficer vid tankesmedjan RAND som arbetade för det militärindustriella komplexet. Det var en samling dokument som bland annat innehöll Pentagons politiska policydokument och interna planering inför Vietnamkriget. The Pentagon Papers publicerades första gången i New York Times 1971 och väckte enorm uppståndelse.
Zinn stod på varenda upptänklig barrikad för en rimligare värld. Sent i livet fortsatte han sin verksamhet som fredsaktivist och blev ett intellektuellt stöd för fredsrörelsen under krigen i Afghanistan och Irak.
Vid sidan av undervisningen och aktivismen skrev han dessutom ett fyrtiotal böcker, mängder av artiklar och tre teaterpjäser. Två av dem handlade om anarkisterna Emma Goldman samt Nicola Sacco och Bartolomeo Vanzetti, och en tredje om Karl Marx som i nutiden återvänder till Soho för att försvara sina tankar mot den auktoritära realsocialism som kom att tillämpas i Sovjetunionen.
Med Howard Zinn har vi mist en humoristisk, självständig och modig intellektuell och en stor inspirationskälla.


Bokrekommendationer:

  • Det amerikanska folkets historia (Manifest 1999).
  • You Can’t Be Neutral on a Moving Train (1994).

Filmrekommendationer:

  • You Can’t Be Neutral on a Moving Train (Deb Ellis, Denis Mueller 2004).
  • The People Speak (Chris Moore 2009).

Joacim Blomqvist

1 kommentar

”Demokrati – är ingen åskådarsport” | Seppo Laine (V) 20 augusti, 2013 - 12:44

[…] https://www.nytid.fi/2010/02/pa-varenda-barrikad/ Share this:Skriv utE-postFacebookTwitterGillaGilla Laddar… […]

Reply

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.