Haglund, Haglund, Haglund…

av Birgitta Boucht
Birgitta Boucht

Birgitta Boucht

Med Hbl 15.6 följde ett “betalt instick” som tryckts i 122 000 ex. Mitt i Europa heter tryckalstret som omfattar 16 sidor. Intressant och egendomlig läsning. Det handlar nämligen explicit om Carl Haglund från pärmbild till sista sidans “A till Ö under Calles första år”. Haglund förekommer på elva bilder. Hans namn nämns åtminstone fyrtiosju gånger i texterna. Hans egen avslutande  text innehåller ordet “jag” tjugonio gånger. De verb som anknyts till denna huvudperson är att Haglund “betonar”, “förklarar”, “påpekar”, “konstaterar”, “fastställer”, “anser”, “berättar”. Ingen plats för tvivel i dessa utsagor. Ingen plats för ett “vi”. Ingen plats för tvekan, eftertänksamhet, ifrågasättande, andras åsikter. Ingen plats för att pusta ut och tänka efter. Det är säkert meningen att man ska bli imponerad. Jag tycker det är närmast tragikomiskt.
Min fråga är: vem har betalat detta gigantiska “instick”? 5 734 000 avtryck av namnet “Haglund”. Med reservation för räknefel. Vems pengar det än är så undrar man om de inte hade kunnat användas bättre.

Birgitta Boucht
Foto: Janne Wass

Lämna en kommentar