Tigertext Ab:s aktieemission pågår fram till och med den 29 april 2011. Emissionens syfte är att stärka bolagets finansiella situation och på så sätt trygga utgivningen av Ny Tid – även om det uttryckligen inte är meningen att emissionen ska finansiera den löpande verksamheten. Däremot är det viktigt att skicka en signal till andra bidragsgivare om att det finns människor som tror på tidningen och att den behövs.

Hittills har 25 gamla aktieägare tecknat nya aktier för totalt 6 400 euro. Dessa är Henrica Bargum, Jakob Donner-Amnell, Acci Forsman, Petra Förars, Gerd Grabber, Tuomo Grundström, Anita och Tom Grönberg, Mona Grönstrand, Auli Hakulinen, Gunilla Hägerström, Jan Kåhre, Martin Lodenius, Peter Lodenius, Kaj Nyman, Vivi-Ann Rehnström, Tapani Ritamäki, Kristina och Holger Rotkirch, Tommi Salakka, Gustav Tallqvist, Östen Wahlbeck, Veli Vanhanen, Johanna Westman, Christoffer von Kraemer, Malin Åberg och Göran Åström.

Emissionen riktas, i enlighet med de krav lagen ställer, i första hand till tidigare aktieägare. Styrelsen för Tigertext Ab har dock för avsikt att också godkänna helt nya aktieägare och hittills har fem sådana anmält sitt intresse.

Är du också intresserad av att bli delägare i Ny Tid? Mejla [email protected] för mer information.

Fredrik Sonck

Lämna en kommentar