Valets regnbågskandidater är kartlagda

av Fredrik Sonck

Den som söker en riksdagskandidat med en positiv inställning i HBT-frågor har många alternativ. Det visar föreningen Regnbågsankans enkät som gått ut till kandidater i Helsingfors, Nylands, Vasa och Egentliga Finlands valdistrikt.

– Vi fick sammanlagt in 70 svar. Flest svar kom från Vänsterpartiet med 18 svar. Från De Gröna fick vi 16 svar, från Socialdemokraterna 11 svar, från Svenska Folkpartiet 9 svar, från Samlingspartiet och Sannfinländarna 6 svar var och av Centerpartiet och Kristdemokraterna 2 svar var. Alla har skrivit på svenska, skriver verksamhetskooridnator Fredrika Biström i ett pressmeddelande.

Frågorna som kandidaterna besvarade var följande:

1. Kommer du i ditt arbete som riksdagsledamot att rösta för en äktenskapslag som behandlar människor jämlikt oberoende av sexuell läggning, och kommer du att jobba för t.ex. lika rättigheter för samkönade par och heteropar gällande vigsel, adoption och gemensamt efternamn?

2. Normbrytande ungdomar t.ex. homosexuella tonåringar mår dåligt i skolan och självmordsstatistiken bland i synnerhet hbtiq-ungdomar är dyster. Borde information om sexuella minoriteter och könsminoriteter ingå i den obligatoriska utbildningen för alla lärare, hälsovårdare och andra som arbetar med barn och unga?

3. Tycker du att personer som genomgår en könskorrigeringsprocess (man till kvinna/kvinna till man/annat) skall få spara sina spermier eller äggceller för att senare i livet använda dem till att skaffa egna biologiska barn?

4. Tycker du det är lämpligt att två män eller två kvinnor dansar pardans på Presidentens bal i direktsänd tv?

Bland de 70 kandidater som besvarat enkäten ger de flesta jakande svar på alla frågor. Att par av samma kön dansar på självständighetsbalen tycker nästan alla att är okej – bara ett par kristdemokrater och sannfinländare är skeptiska.

Annars verkar den tredje frågan, om möjligheten för den som genomgår en könskorrigering att spara spermier eller äggceller för att senare kunna skaffa barn, orsaka mest huvudbry. Många är positiva men flera anser sig inte vara tillräckligt insatta i frågan, andra vet inte riktigt hur den ska uppfattas. Någon vill prioritera adoption, någon annan tycker inte detta ska bekostas av samhället eller vill inte att sådana åtgärder ska leda till positiv särbehandling.

Samtliga svar finns publicerade på www.regnbagsankan.fi.

 

Fredrik Sonck

 

Lämna en kommentar