Allt fler personer köper nya aktier i Tigertext Ab för att stöda utgivningen av Ny Tid. De senaste veckorna har följande personer utökat sitt aktieinnehav: Maria Brommels , Kristina Mellberg, Eini Pihlajamäki, Tommi Salakka, Kristian Wahlbeck, Roy Wenman, Gunda Åbonde-Wickström, Gunilla och Martin Bäck, Mary-Ann Bäcksbacka, Berndt Holmström, Pia Ingström, Ann-Marie Londen, Stig-Olof Londen, Astrid Smeds, Ulf Särs, Thomas Wulff och Lotta Wigelius-Wulff. Akatieemissionen pågår till utgången av april och fortfarande behövs nytt aktiekapital. Vill du stöda utgivningen av Ny Tid genom att köpa en eller flera aktier? Mejla [email protected], så skickar vi ett prospekt. Aktiernas försäljningspris är 100 euro.

-Red

Lämna en kommentar