Mikael Sundman är en urban friluftsmänniska som stöder Ny Tid med aktieinnehav och gåvoprenumerationer.

– Otroligt att Ny Tid har utkommit i alla dessa år! Ett bevis på en vi-anda, en glöd och en ungdomlighet som inte drivs av ekonomisk nytta, säger vänsterarkitekten Mikael Sundman.

Mikael Sundman, bosatt i centrum av Helsingfors, är cykelburen så långt det går. Till sommarstugan i Borgå skärgård åker han kollektivt. Hur förhåller han sig då till ekologisk stadsplanering?

– Aldrig att jag skulle förknippa ekologi med stadsplanering! Myndigheterna bestämmer normerna för byggmaterial och energikällor. När arkitekter säger att de planerar ekologiskt, tycker jag det är struntprat. Förstås finns det arkitekter som studerat ekologi och som har integrerat ett ekologiskt tänkande i sina byggnader, men det har inte jag.

Sundmans stadsplanerarkarriär tog fart i medlet av 70-talet, bland annat med stadsplanen för Skatuddens spets (1976). Arabiastranden hör också till de stadsdelar som Sundman planerat. Fiskhamnen och Kronobergsstranden hör till hans sista projekt. Vi träffas på stadsplaneringskontoret inrymt i den gamla busstationen vid Narinken, i mötesrummet med visioner av de nya stadsdelarna på väggarna. Närheten till havet är där påtaglig, kilometerlånga strandpromenader och roliga huslösningar – en blandning av höga tornhus och enfamiljshus, hyreshus och ägobostäder. Monumentala terrasshus alldeles vid stranden ger möjlighet för olika sorts boende. Socialt, funktionellt och urbant. Kronobergsstrandens vita oljecisterner kommer inte helt att rivas, ett par av dem bevaras som gemenskapshus.

– År 1968 valde jag Ny Tid framom Enhet, DFF:are som jag var då. Med åren har den kulturella infallsvinkeln ökat successivt. För mig är Ny Tid en vänsterkulturell veckotidning, ett nödvändigt alternativ till Hbl. Dessutom har Ny Tid ytterst kunniga journalister som dessutom ofta i något skede rekryteras av Hbl.

Sundman säger att han läser allt i Ny Tid, varje vecka, utom litteraturbevakningen.

Visuellt inriktad som han är ger Sundman Ny Tids layout en komplimang. Pärmen och vinjetterna är väl valda.

– Otroligt att Ny Tid har utkommit i alla dessa år! Ett bevis på en vi-anda, en glöd och en ungdomlighet som inte drivs av ekonomisk nytta. Ekonomin är dessutom välskött!

Att understöda tidningen med aktieköp gör Sundman så gärna, och han prenumererar också på Ny Tid åt yngre släktingar.

Med riksdagsvalet inför dörren definierar han sin valstrategi så här:

– Jag röstar vänstersvenskt och på en kvinna!

Svenskheten i Helsingfors har han själv aktivt jobbat för. Vid Arabiastranden rör sig varje dag cirka 4 000 svenskspråkiga, och flera svenska hus kommer att byggas, t.ex. en svensk idrottshall.

text&foto Sunniva Ekbom

Lämna en kommentar