Den 29 februari lanserades tankesmedjan Laitos. Tankesmedjan vill sätta fart på den politiska diskussionen i Finland genom att publicera ledare på webbsidan www.laitos.fi, som reagerar på aktuella fenomen och lyfter fram politiska teman.

Tankesmedjan inledde sin verksamhet i Bibliotek 10 i Helsingfors, där Hanna Nikkanen och Otso Kivekäs från Laitos, Helsingin Sanomats utecklingschef Ville Blåfield samt författaren och journalisten Johanna Vehkoo diskuterade brytningen i medielandskapet och de samhälleliga mediernas framtid.

Under diskussionen påpekade Nikkanen och Kivekäs att det finns ett behov av flera kanaler för den samhälleliga debatten. Webbplatsen Laitos är inte en traditionell informationskanal utan publicerar ledare som tar ställning och provocerar.

Laitos kan ses som ett experiment i något som sällan lyckas, nämligen att skapa debatt av hög kvalitet på nätet. De ämnen som Laitos vill initiera debatt om skiljer sig delvis från de ämnen som dagstidningar skriver sina ledare om. Hittills har man bland annat tagit upp abortlagstiftningen, Apple-bolaget och finanskrisen. Under diskussionen lyfte Vehkoo fram att tidningarna har tappat greppet om en del av samhällsdiskussionen, till exempel i fråga om finanskrisen finns det bättre analyser i bloggar än i finska dagstidningar.

Skribenterna kommer att publicera sina texter på Laitos under eget namn. Det är inte ett ställningstagande mot den anonyma diskussionskulturen i sig, utan enligt Nikkanen mera ett ställningstagande mot ledarsidornas anonymitet. Enligt Blåfield är Helsingin Sanomats ledare inte anonyma, utan skrivs under av HS, men tankesmedjan Laitos kommer inte att följa denna praxis.

De ledare som publiceras på laitos.fi uttrycker inte åsikter som hela kollektivet skriver under. Skribenterna strävar efter frisk provokation för att skapa en bred politisk diskussion. Utöver publicering av texter ämnar tankesmedjan väcka diskussion bland annat genom att ordna evenemang och seminarier. Styrkan hos Laitos är att man koncentrerar sig på de områden man känner bäst. På det sättet kan kollektivet utmana större tidningar, som måste hålla sig ajour om allting.

Det som Laitos enligt Nikkanen skall göra är att axla ett ansvar för att hålla igång en politisk debatt på hög nivå, på finska. I en värld som blir alltmer både globaliserad och fragmenterad kan man lätt anta att det räcker med politiska debattinlägg på engelska. Detta lämnar dock en hel del finländare utan möjlighet att ta aktiv del i debatten.

Tankesmedjan består av sju personer som har bakgrund i olika politiska rörelser och som jobbat med både journalistik, forskning, informationsteknologi och politik. Kollektivets medlemmar är födda mellan 1979 och 1991, och representerar generationen som levt genom 90-talets resession, globalisering och vidgade inkomstklyftor. Tankesmedjan intresserar sig för konflikter som genereras av förändringarna inom ekonomin, arbetslivet och stadsutrymmet.

Jonas Biström & Valter Sandell

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.