I Finland, som också ligger i Europa, gavs Blockupy i Frankfurt 16 – 19 maj knappt med utrymme i offentligheten. Blockupy, som ville uppfatta sig som en del av den globala Occupy-rörelsen, skulle blockera finanskapitalets hjärta i Europa, bankkvarteret i Frankfurt, samt ockupera grönområdena omkring det.

Den hessiska förvaltningsdomstolen utlyste dock demonstrationsförbud i god tid före aktionsdagarna med undantag av stordemonstrationen på lördagen den 19 maj. I stället för aktivisternas ockupation av bankkvarteret, bevittnades en polisernas erövring av hela innerstaden. (Antalet poliser i Frankfurt, en stad som till ytan motsvarar en tredjedel av Helsingfors, nådde nästan upp till totalmängden poliser i hela Finland.) Polisen krossade övriga demonstrationer, stoppade bussar med aktivister långt före de nådde Frankfurt och tilldelade uppehållsförbud åt höger och vänster. Utöver det spärrade polisen av stora delar av centrum, häktade folk på måfå och förlamade kollektivtrafiken. Konsekvensen var att polisen ödelade bankkvarteret i en utsträckning som aktivisterna inte ens hade vågat drömma om.

Inte enbart bankkontoren i hela stan, utan också min arbetsplats, universitetet, och andra centrala institutioner stängde dörrarna. Frankfurt stannade upp för några dagar.

Efter att dammet lagt sig ställdes frågan, vem vann i Blockupy?

Ur herraväldets perspektiv är det klart att en sak skulle undvikas till varje pris: Den antikapitalistiska rörelse, som vuxit sig allt starkare i Sydeuropa, fick under inga omständigheter visa sig som segrare i finanskapitalets europeiska centrum, Frankfurt. Detta lyckades man också stoppa.

Ur aktivisternas perspektiv ville man framför allt åskådliggöra det växande motståndet och därigenom framhäva den europeiska ”krisregimens” alltmer kontingenta legitimationsunderlag.

Alltså handlade det framför allt om en symbolisk kamp. Kärnan för båda sidorna av barrikaderna var: vem kontrollerar maktsymbolen, det frankfurtska bankkvarteret, under dessa aktionsdagar?

Därför kan man knappast mer än dra smått sorgset på mungiporna, då många aktivisters reaktioner mot polisuppbådet under de första dagarna var att inför tv-kamerorna glädjefyllt utropa: ”Polisen har gjort vårt jobb. Bankerna har blockerats!”

Det var ingalunda den bokstavliga blockaden av ECB som var kärnan i konflikten. Frågan var vem som skulle utöva kontrollen över bankkvarteret under Blockupy. Krisregimen stoppade sin heliga ko, javisst, men man gjorde det själv. Försvarsseger för finanskapitalet så långt.

Man lyckades blockera antikapitalisternas blockad, men till ett oerhört högt pris: Många allmänt liberalt sinnade frankfurtare var, trots att man knappast kan tillskriva dem några antikapitalistiska böjelser, uppriktigt upprörda över grundlagsvidrigheterna i polisuppbådet.  ”Rättstatsfientligt” var ett ord som hördes från mången frankfurtsk mun.

Om den planerade blockaden mosades innan den hann börja, blev däremot själva stordemonstrationen på lördagen en succé: 25 000 mänskor marscherade fredligt mot kapitalismen. Beskrivande för framgången är att många samlade sig kring tv-apparaterna den kvällen för att höra nyhetsuppläsaren i Tagesschau säga orden man trodde man aldrig skulle få höra: 25 000 mänskor demonstrerade i Frankfurt mot kapitalismen. Vikten av detta ”mot kapitalismen” bör inte underskattas – det rörde många till tårar.

I denna bemärkelse lyckades Blockupy stärka kampmedvetandet hos den samtida antikapitalismen. Och det kanske väger ut den försvarsseger krisregimen kämpade sig fram till. För den breda allmänheten, inför vilken den symboliska kampen streds, förblev Blockupy dock, med den tyska självkritikens 200 år gamla ord, eine Nacht, in der alle Kühe schwarz sind.

1 kommentar

Demokratividrigt nedtryckande av demonstration i Frankfurt. | Fanny 8 juni, 2012 - 18:35

[…] princip kvarteren kring ECB till ett ointagligt fort; stängde av tunnelbanan, satte upp stängsel, häktade folk slumpmässigt, förbjöd folk att vistas i Frankfurt och stoppade aktivister långt in…. Detta trots det europeiska löftet om fri rörlighet av människor. På motkraft där man kan […]

Reply

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.