Kvinnor måste få mer inflytande över fredsprocesser. Det övergripande målet har paraplyorganisationen Operation 1325 som presenterades på det internationella torget på bokmässan i Göteborg. Organisationen har som mål att förverkliga FN:s resolution 1325 som antogs år 2000 för att främja kvinnors inflytande i förebyggandet av konflikter och i uppbyggnaden av samhällen efter krig eller konflikt.

Cecilia Uddén, mellanösternkorrespondent hos Sveriges radio och Maj Britt Theorin, ordförande för Operation 1325 diskuterade kvinnornas roll i den arabiska våren och Ingela Mårtensson, viceordförande för Operation 1325, var moderator. De talade om kvinnor som blivit misshandlade eller inte haft möjlighet att uttrycka sin åsikt till fullo. Både i de egyptiska och i de libyska upproren spelade kvinnor en avgörande roll såväl i det mediala arbetet som på fältet men har senare tystats ner på många sätt. Kvinnor inhägnades på demonstrationer i Libyen och blev våldtagna på Tahrirtorget. Många av dem som utsattes för trakasserier var kvinnliga journalister, jurister och aktivister som gjorde stora insatser både för att kämpa för demokrati och för att förmedla händelserna. Följden blev ingen stor kvinnlig frigörelse, utan kvinnorna glömdes bort i de påföljande presidentvalen. Den påtvingade skammen som följt efter trakasserierna har gjort att kvinnorna i mångt och mycket tigit om händelserna – endast några tappra har skrivit om våldet.

Operation 1325 menar att det kvinnliga perspektivet saknas i ”tredje världen”. Organisationen vill därför erbjuda redskap för att hjälpa kvinnor att ta del i beslutsfattandet och fungerar som ett kontaktnät mellan olika organisationer i olika länder. För tillfället är det bara hälften av populationen i arabländerna som är representerad i det officiella fredsarbetet och kvinnor utesluts från politiska, sociala, ekonomiska och juridiska processer. Panelen ansåg även att det inte är frågan om kolonialism där västvärlden lär ut hur de andra skall leva och organisera sig, utan att det verkligen handlar om att ge instrument för att framhäva kvinnors röster. Det överraskande är att en programpunkt med titeln ”Makt åt kvinnor i den arabiska våren” på den internationella scenen endast ger plats åt två svenska kvinnor. De gav en rätt så ensidig bild av kvinnan, en bild där kvinnorna formar en homogen grupp som har samma aspirationer, och bortser således från intersektionella perspektiv. Operation 1325 arbetar bland annat för att 40 procent av deltagarna i alla fredsprocesser ska vara kvinnor men poängterar inte klasskillnader kvinnorna emellan eller vilka kvinnor som har möjlighet att ta del i beslutsfattandet.

 

Olivia Maury
Valter Sandell

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.