Avskalat samvetsdrama i prästgården

av Carita Nyström

I en kylslagen gammal prästgård tassar den pensionerade prästen omkring i tofflor. Han kommunicerar med fåglarna utanför, gör sig sedan omsorgsfullt redo för nattvila. Plötsligt ringer telefonen. Först är det mobilen som ringer, men den stänger prästen av. Sedan ringer den fasta som han gömt undan i en låda. Prästen heter Tomas liksom den bibliska tvivlaren. Telefonsamtalet gäller en utvisningshotad flyktingfamilj på åtta personer. Någon som heter Rut ber Tomas att gömma familjen i prästgården. Det nattliga telefonsamtalet vänder upp och ner på prästens tillvaro.

Detta är upptakten till Wasa Teaters gästspel i Korsnäs. Spelplatsen för Tom Wilhelms enaktare Fristad är Korsnäs gamla prästgård, som sedan 30 år tillbaka fungerar som museum.

Föreställningen försiggår i ett enda rum med en enda person, men spänningen i den 50 minuter långa föreställningen har inga svackor. Den har tempo och nerv, och intrigen drivs framåt genom växlande tilltal och tidsplan, där nu och då vävs samman med fint flyt. Skuggteater och ljudeffekter används verkningsfullt.

Telefonsamtalet kräver beslut och handling. Tomas slits mellan behovet att följa lagar och konventioner å ena sidan och Bibelns ord och hans inre röst å andra. Behovet av bekvämlighet finns också med. Men, reflekterar han, ger inte kristendom, islam, hinduism och buddhism samma rättesnöre för medmänsklighet: det du vill att andra skall göra mot dig skall du göra mot dem? De ständiga elavbrotten i prästgården tolkar jag symboliskt, kontakten till Gud fallerar trots att Tomas att ber om vägledning och styrka. Då han besluter att öppna prästgården för de utsatta kommer strömmen tillbaka! ”Och det vart ljus!”

Göran Sjöholm gör sin Tomas med lågmäld intensitet, levande och nyanserat. Han växlar mellan ömsint förståelse och irritation, grubbel och klarsyn. Han retar sig på sina skyddslingars högljudda musicerande, deras annorlunda vanor. Kulturkrockar som vi alla kan känna igen. Samtidigt växer hans kunskap om flyktingarnas liv och situation och han står halsstarrigt emot omvärldens alla försök att leda honom på ”rätta vägar”. Vissa människors fientliga inställning kulminerar i att prästgården utsätts för stenkastning. Förövarna kallar sig Fosterländska fronten. Sedan gör polisen husundersökning i prästgården. Trots att de ingenting hittar blir det fängelse för Tomas. I pjäsens slutscen sjunger han en lugnande visa för det lilla barn som är den sista undangömda kvar i prästgården. I bakgrunden hör man fängelseportarna slå igen.

Fristad är ännu ett fint exempel på Tom Wilhelms och Göran Sjöholms fruktbara samarbete. Pjäsen spelas endast till den 23 mars. Missa den inte, tematiken har både historisk resonans och dagsaktuell angelägenhet.

Föreställningen i Korsnäs prästgårdsmuseum är en del av ett kulturprojekt som döpts till Korsnäs kulturmatta och ingår i det nationella kulturprojektet Kuulto vid Jyväskylä universitet. Det fokuserar på och understöder kulturtillgänglighet på landsbyden. Korsnäs Kulturmatta är det enda svenska inslaget i projektet.

 

Carita Nyström 

 

Wasa Teater: Fristad av Tom Wilhelm. Regi: Carl Alm. Scenografi: Jeremy Crotts. På scenen: Göran Sjöholm. Till den 23.3.2013.

 

Lämna en kommentar