Kommunalpolitikern och fredsaktivisten Elmer Wik (född 30.6.1915) gick bort den 17 mars 2013 på De gamlas hem i Jakobstad. Wik verkade sedan 1950-talet som kommunalpolitiker för Dfff (Demokratiska Förbundet för Finlands Folk) i Jakobstad och gjorde en imponerande politisk insats i staden.

Elmer Wik var framförallt en kompromissernas man som alltid såg till Jakobstads bästa och fick erkännande över alla politiska gränser. Kronan på den politiska banan var åren 1977-1984 då han satt som ordförande för stadsstyrelsen i Jakobstad. Speciellt under 1960- och 1970-talet var det ingen självklarhet att folkdemokrater och socialdemokrater kunde samarbeta. Av den anledningen spelade Elmer Wiks pragmatiska inställning till politiken en anmärkningsvärd roll för det politiska samarbetet i Jakobstad. Han brusade inte upp och talade istället lugnt och sansat över partigränserna. Elmer Wiks aktiva tid som nyckelpolitiker i Jakobstad sammanföll med den tid då de svenskspråkiga folkdemokraterna var starka i Österbotten. För en bredare finlandssvensk publik blev Elmer Wik känd som ledamot i Folktinget, under tiden före 1970 då medlemmarna i tinget valdes via direkta val. Inför folktingsvalet 1964 uttalade sig Elmer Wik i Jakobstads Tidning bland annat om finlandssvenskars syn på sociala understöd.

”Vi finlandssvenskar har i motsats till den finska befolkningen en viss ovilja att vända oss till socialnämnden i olika frågor. Vi kanske fortfarande ser i socialnämndernas verksamhet någonting av den gamla fattigvården. Därför är det viktigt att folktinget behandlar de sociala frågorna och bedriver upplysningsverksamhet i hithörande frågor. Den publikation ’Vem hjälper’ som folktinget utarbetat, tryckt och distribuerat bland svenskarna är bra.”

Elmer Wik var inte bara politiker, han var också aktiv inom den finländska fredsrörelsen. På 1950-talet innehade han också många positioner inom Samfundet Finland Sovjetunionen.

Wik utbildade sig till agrolog i Åbo, men arbetade länge som arbetarskyddsinspektör i Jakobstad – under en tid då pappers- och sulfitcellulosaindustrin sysselsatte många arbetare i Jakobstad.

I slutet av februari 2013 fick Elmer Wik besök av gamla vänner inom politiken. När vännerna möttes på De gamlas hem i Jakobstad, där Wik bodde, sade han:

– Vet ni, att i år fyller jag 98 år och jag har redan förnyat prenumerationen på Ny Tid.

 

Red.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.