Största delen av världens befolkning bor fortfarande på gångavstånd från närmaste å eller sjö, visar en geodataanalys från Aalto-universitetet. Genomsnittsfinländaren bor till exempel 2,7 kilometer från närmaste vattendrag.


Modern teknik har gjort det möjligt att leverera vatten till bosättningar hundratals kilometer från vattentagen. Trots det föredrar människor fortfarande att bo i närheten av vatten, avslöjar en global geodataanalys genomförd av forskare vid Aalto-universitetet. Över hälften av jordens befolkning bor på under tre kilometers avstånd från närmaste å eller sjö. På ett avstånd längre än tio kilometer från sötvatten bor endast tio procent av människorna. Ändå täcker sötvatten endast drygt tre procent av kontinenternas yta.

– Det finns stora skillnader mellan olika länder och områden vad gäller befolkningens boplats i förhållande till vattnet, säger forskningsledaren Matti Kummu på Ingenjörsvetenskapliga högskolan vid Aalto-universitetet.

 

Färdvägar, brunnar och vatten

Till exempel bor amerikanerna i medeltal längre från vatten än européerna. Forskare har förklarat skillnaden med att bosättningarna på de två kontinenterna uppstått i olika tider. De europeiska städerna kom till tidigt, och ofta intill vatten. Vattendragen har fungerat både som färdvägar, brunnar och avlopp. Vid tiden för européernas ankomst till Amerika fanns det mer utvecklad teknik för att distribuera vatten och transportera människor.

Finland är känt som de tusen sjöarnas land men det är inte finländarna som bor närmast vattnet i världen. Den genomsnittliga finländaren bor 2,7 kilometer från närmaste sjö eller å, medan motsvarande sträcka för till exempel irakiern är 2,0 kilometer. I Europa är det svenskarna och holländarna som bor närmast vatten, i bägge länder är avståndet i medeltal 2,2 kilometer.

 

Överlevnad och estetik

Aalto-universitetets undersökning, som gjordes 2011, var den första i sitt slag i världen. För analysen delade forskarna in jordklotet i rutor med sidor på en kilometer. Genom att kombinera informationen från femton globala geodatasamlingar lyckades vattenforskarna klargöra hur avståndet till vatten och olika klimatvariabler påverkar var bosättning uppstår.

Till exempel i det fattiga och torra Nordafrika bor människorna tätt hopträngda invid vattnet. En statistisk analys av materialet visar ändå att närheten till vatten inte förklarar människors val av bostättningsplats enbart i världens torraste områden. Också i välbärgade samhällen där man har råd att satsa på vattendistributionen till bebyggelse lång ifrån vattendragen drar vatten människor till sig

– I Indien kan närheten till vatten vara ett villkor för att överleva, i Japan kan det handla om estetik, resonerar Kummo.

 

Petja Partanen

översatt från finska av Oskar Skogberg

 

Matti Kummu m.fl.: How Close Do We Live to Water? A Global Analysis of Population Distance to Freshwater Bodies. 2011.

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.