En sjua. Det betyget ger Kepa r.f. för den utvecklingspolitik regeringen fört under de senaste två åren. Kepa har granskat regeringens globala ekonomiska politik, klimatpolitik, utvecklingsbiståndets nivå och kvalitet samt dess stöd för mänskliga rättigheter och medborgarsamhället. 

Regeringsprogrammet som Jyrki Katainen och hans ministrar skrev för två år sedan satte upp ambitiösa mål och principer för den finländska utvecklingspolitiken. I den färska skriften Kataisen hallituksen kehityspoliittinen kevättodistus (Regeringen Katainens utvecklingspolitiska vårbetyg) berömmer Kepa regeringen för att den siktat högt.

Men de höga målsättningarna till trots har regeringen inte vidtagit de åtgärder som krävs för att nå ända fram. I vissa fall har regeringen rentav arbetat emot de mål och tvärtemot de principer den kommit överens om i regeringsprogrammet, menar Kepa.

 

Biståndet kan falla

Mest ris får regeringen för utvecklingsbiståndet. Finland har tidigare förbundit sig att enligt FN:s rekommendation höja biståndet till 0,7 procent av BNI år 2015 och regeringsprogrammet slår fast att regeringen ska arbeta för en jämn ökning av utvecklingsbiståndet. Under vårens budgetförhandlingar bestämde sig regeringen ändå för nedskärningar i biståndet. Kepa skriver att regeringen under perioden 2015–2017 kommer att skära ner mellan 29 och 32 miljoner euro årligen. Det finländska biståndet kommer följaktligen sannolikt att sjunka till mindre än 0,5 procent under de närmaste åren.

I regeringsprogrammet erkänner statsrådet att konsekvenserna av den globala uppvärmningen främst drabbar fattiga områden, globalt sett. Därför har Finland förbundit sig till att finansiera utvecklingsländers klimatåtgärder, men Kepa kritiserar regeringen för att använda anslag som är avsedda för utvecklingssamarbete för att bekosta klimatfinansieringen, trots att man internationellt har kommit överens om att klimatfinansieringen ska ske med nya, specifika medel.

 

Säkra finansieringskällor

Däremot har regeringen lyckats i sitt försök att styra vinst som genererats i utsläppshandeln till internationell klimatfinansiering, även om Kepa påpekar att utsläppshandeln är en otillräcklig och osäker inkomstkälla. På utsläppsmarknaden finns för närvarande ett överutbud av utsläppsrätter, vilket har lett till att priset är rekordlågt och att handeln inte ger den avkastning som regeringen räknat med. Kepa anser att regeringen inte agerat ansvarsfullt då den överlåtit verkställandet av Finlands åtaganden åt ett defekt system och uppmanar regeringen att skapa en strategi för klimatfinansieringen där det framkommer vilka metoder och källor Finland ska utnyttja för att sköta sin växande andel av klimatfinansieringen på ett rättvist, hållbart och förutsebart sätt.

Men utvecklingspolitik handlar inte bara om att besluta om vart pengar ska styras. Regeringen har lyckats fatta beslut om att ta fram en ny klimatlag och Kepa hoppas nu att regeringens proposition blir tillräckligt ambitiös.

 

Skatteparadis

I våras beslöt regeringen att Finland inte ska sitta med i arbetsgruppen som förbereder en finansmarknadsskatt för EU-länderna. Det betyder enligt Kepa att Finland varken deltar i planeringen eller verkställandet av skatten, vilket inte är i linje med regeringsprogrammet. Det betyder också att man gör avkall på en metod att öka skatteinkomsterna som kunde utnyttjas i klimatfinansieringen. Kepa anser att Finland därmed tagit steget ut i den internationella skattekonkurrensen.

Dessutom har regeringen ställt sig skeptisk till EU-kommissionens förslag om att göra det obligatoriskt för företag att publicera räkenskaper för samtliga länder de är verksamma i, vilket skulle göra det svårare för företag att utnyttja skatteparadis. Enligt Global Financial Integrity betalas årligen 99 miljarder euro i bistånd, vilket bara är en liten del av den uppskattade summan på 660–870 miljarder som årligen ”försvinner” på grund av skatteparadis och korruption.

 

Emma Nippala

 

Kepa: Kataisen hallituksen kehityspoliittinen kevättodistus, maj 2013.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.