Ny Tids medarbetare Bert Bjarland ingår i den arbetsgrupp som utreder mansfrågor i jämställdhetspolitiken. Här ger han sin syn på gruppens arbete. 

I Finland är män – och tyvärr många kvinnor – livrädda för feminism som ju också av den finskspråkiga pressen sen länge utmålats som att ta rättigheter från män och ge dem till kvinnor. Så i det hänseendet är Finland nog hopplöst mera ryskt än svenskt, Juhani Seppänens alla ansträngningar till trots.

Å andra sidan tar finska män ofta i desperation till jämställdhetsargumentet när det gäller att försvara sin finska bastukultur mot all den ”svartskallekultur” som sipprar in med invandrare: ”Se bara hur de behandlar sina kvinnor!”

Eftersom ju feminismens mål är jämställdhet så blir det hela ganska schizofrent. Man är rädd för nåt man undermedvetet inser att man behöver och t.o.m kunde vara stolt över. Att sen den finländska jämställdheten är överskattad är ett annat kapitel.

Jag sitter som profeminist i en arbetsgrupp som utreder mäns rädslor inför jämställdhet. Officiellt heter den förstås arbetsgruppen för utredande av mansfrågor i jämställdhetspolitiken. Den tillsattes i början av året av Social- & hälsovårdsministeriet efter att manssaksmännens centralorganisation ordnat ett seminarium om hur den nya jämställdhetslag som är under beredning kommer att påverka mannens ställning.

 

Den nya jämställdhetslagen kommer i korthet att innehålla följande förändringar:

• möjligheterna att söka kompensation för diskriminering på grund av kön ska bli bättre

• sexuella minoriteter ska inkluderas

• jämställdhet i undervisning ska omfatta också grundskolan

• lagen ska skrivas så att den förhoppningsvis bidrar till en uppluckring av genusstereotypier.

 

Man tycker ju att detta inte vore nåt att oroa sig för? Men lagen kommer fortfarande att innehålla skrivningen att syftet är att förhindra genusbaserad diskriminering och befrämja jämställdhet mellan könen, med tillägget att i detta syfte förbättra kvinnans ställning i arbetslivet. Och det är detta tillägg som får manssaksmännen att stegra sig och hävda att lagen gynnar kvinnor på mäns bekostnad.

Manssaksmännen och deras organisationer är ändå i minoritet i arbetsgruppen, där också fyra ministerier, mansforskningssällskapet, föreningen för sexuellt likaberättigande SETA, ett stödprojekt för pojkar, ”Poikien talo” och jämställdhetsdelegationen TANE är representerade. Arbetsgruppen har under ”vårterminen” hört ett antal experter och har nu efter den första perioden – mandatet går ut hösten 2014 då de slutliga resultaten ska presenteras i form av ett seminarium – gjort upp ett första utkast som bl. a. går ut på följande:

 

• lönestatistiken ska utvecklas så att den effektivare kan användas för att stöda likalön och motverka segregerade yrkesval

• jämställdhet i undervisning ska omfatta också förskola och dagis

• det bör utredas hur pojkar bättre kunde motiveras till och att slutföra skolgång och studier

• vardera föräldern ska ha rätt till sex månaders föräldraledighet plus tolv månaders vårdledighet

• särboende fäder – en smärtpunkt för manssaksmännen – ska ha rätt till föräldraledighet och av myndigheter och dagis- och annan personal beaktas som fullt jämställda med vårdnadshavaren, ges samma utrymme och delges samma information om barnet

 

Jag tycker ju att utkastet är OK men manssaksmännen kommer säkerligen att komma med invändningar. Jag misstänker nämligen att de upplever arbetsgruppen där deras argument – lyckligtvis – är i minoritet som ytterligare ett led i den statsfeministiska konspirationen med den dolda agendan att marginalisera män. Inte att undra på att man blir rädd.

 

Bert Bjarland


1 kommentar

Ernst Mecke 26 augusti, 2013 - 21:47

Instead of saying that män ”blir rädd” one could of course try to understand what’s really going on in their heads. As a German (i.e. an outside observer) I was struck by what I call the Finnish (esp. Finnish-finnish) matriarchal system, in which men have from boyhood to put up with incessant comments from the side of women (who have, among themselves, convinced each other that they are of course right). From this results a certain hostility against women in general (which has a tendency to come out under alcohol) plus a wish to be left at peace in a men’s world (such as their professional circles). As a feminist one certainly could object to the fact that men tend, in their worlds, to earn so very much more than women in women’s worlds (or also in men’s worlds), but if one wants to get to the psychological roots of the problem (which may be very difficult to do in some official commission, but where to try it then at all?), then it might be best to give men (and perhaps also women) a period during their upbringing where they can develop some skills and some self-confidence without being disturbed by outside comments, which might enable them to appreciate skill and self-confidence also in women, when they meet them again later in life.
Altogether I think the suggestions of the arbetsgrupp pretty reasonable, but I do not think that they do much about the psychological roots of the problems.

Reply

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.