Absurd och allegorisk dystopi

av Anna von Bonsdorff