Skolkampanjen Hej Sverige, omfattar förutom seriealbumet Vi ska ses igen, Sanam den turnerande teaterföreställningen Personnummer XXXX och en gästföreläsare. Syftet är att ge nya inblickar i mobbningstematiken.

– Inför varje skolbesök kontaktar jag skolan en vecka innan för att fråga vilka specifika problem just deras skola har. För det är ju så att det finns någon form av mobbning i alla skolor, säger Hinda Talal, som är en av gästföreläsarna.

Hinda Talal berättar att föresläsningarna tar avstamp i ensamkommande flyktingbarns situation, men sen utvecklar hon temat till att handla om att vara ensam och utanför på ett allmänt plan.

– Om du kommer från Pakistan, Sydafrika eller Sverige – det spelar inte någon roll. Mobbning känns alltid på samma sätt.

Tillvägagångssättet handlar med andra ord om att föra över ensamkommande flyktingbarns berättelser till en nivå som alla barn kan förstå.

– För många barn kan det vara väldigt svårt att förstå vad det innebär att komma som ensamt flyktingbarn till ett främmande land. Därför talar jag också om hur det är att vara ny på ett ställe. Alla har vi någon gång varit ensamma, alla har vi varit nya på ett ställe, alla kan relatera till de frågorna, säger Talal

Talal berättar att reaktionerna på att hon stiger fram för att prata är väldigt olika – det kastar mellan totalt engagemang till burop och hånfulla tillmälen. På en del skolor är det väldigt svårt att fånga elevernas koncentration. Ibland hänger sig en liten grupp, ofta bestående av pojkar, fast vid Talals mörka hudfärg. Då måste hon gripa in och avbryta.

– Oberoende av om bemötandet är negativt eller positivt är det viktigaste att vi fått till stånd en reaktion, att föreläsningen väckt publiken. Ibland syns det i ett tisslande och tasslande under föreläsningen, ibland i att någon kommer fram och kramar mig för att det jag berättat varit berörande.

Skolkampanjen Hej Sverige pågår till slutet av år 2014.

 

Marcus Floman

 

Länkar:
Vi ska ses igen, Sanam
Bamse, Mim och Meles

 

Läs också:
Serie som öppnar sinnen

 

1 kommentar

Intervju i NyTid | hindatalal 14 januari, 2014 - 17:28

[…] kan läsa artikeln här Dela det här:TwitterFacebookGillaGilla […]

Reply

Lämna en kommentar