Krisen dukar för vänstern

av Erik Hallstensson

Det finns vissa nyansskillnader mellan den svenska och den finländska vänstern. Det stod klart då Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt diskuterade EU-politik med Vänsterförbundets Li Andersson och Annika Lapintie.

Det blåste medvind genom kulturhuset Vimma i Åbo den 12 februari. Det svenska vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt tog plats på scenen med det bästa opinionsläget på många år i resväskan. Li Andersson satt bredvid som Åbos röstdrottning. Annika Lapintie konstaterade att intresset för EU-parlamentsvalet, som hon och Andersson ställer upp i, ökat både bland folk och politiker.

EU-val har ofta varit svåra för vänstern. Andersson konstaterade att EU är ett nyliberalt projekt. Sjöstedt hade tidigare på dagen hårt kritiserat EU-kommissionären Olli Rehn. Rehn och kommissionen är enligt Sjöstedt ansvariga för Europas sociala och ekonomiska kris genom den åtstramningspolitik som ordinerats eurons sjukaste patienter (se även Sjöstedts kolumn i Ny Tid 3/2014 red.anm.). Sjöstedt slog två flugor i en smäll: vänsterns relevans i EU-valet pekades ut (att släppa på svångremmarna), och Vänsterförbundet fick välbehövlig hjälp ut ur medieskuggan. Sjöstedt hade den europeiska vänsterns alternativ klara för sig:

– Pengar måste sluta pumpas in i privata banker, ansvaret för bankernas förluster ska ligga hos ägarna och banksektorn ska regleras med järnhand. Facken ska stärkas, och det måste finnas möjligheter att med nationella budgetar stimulera ekonomin. Så kom man ur krisen på 1930-talet, sade Sjöstedt.

Lapintie underströk att Vänsterpartiet och Vänsterförbundet är rörande överens om det mesta. Li Andersson höll med Sjöstedt om att lösningen på vänsterns traditionellt svåra EU-val är att kritisera det europeiska ekonomiska systemet. Andersson talade om skuldavskrivningar för krisländerna, en bakdörr ut ur EMU, stopp för överföringen av den offentliga sektorns lån till privata banker och stopp för nedskärningarna i samma offentliga sektor.

 

Federalism

Vänsterförbundet, som sitter i en färggrann regering, visade ändå sig vara en nyans ljusare rött än oppositionspartiet i Sverige, när det gällde euron. Sjöstedt ville diskutera både utvägar ut ur den gemensamma valutan och ett slut på hela projektet och trodde dessutom att EMU kommer att bli mindre på sikt. Lapintie och Andersson talade om en reformerad europeisk centralbank och finanspolitiska styrmedel som kan vara bra att ha när vänsterpolitiken blir internationell.

Sjöstedt och de finländska kamraterna var heller inte överens om EU:s storlek och när man kan tala om federalism.

– Är bankunionen ett första steg mot federalism? Nej, det är ett sätt att kontrollera bankerna, sade Annika Lapintie.

Både Sjöstedt och Andersson medgav på att synen på euron är annorlunda om man har den eller inte. Sjöstedt vill ändå gå längre i kritiken mot de stora strukturerna.

– Om den europeiska centralbanken förändras skulle det ändå inte lösa de enorma problemen med länder som har olika produktivitet och inflation men samma valuta. Tyskland har inom samma valutaområde konkurrerat ut Grekland. Endera får vi en federalism eller ett mindre EMU, och det senare är den rimligaste lösningen. EU:s syfte är att bli en statsbildning, och det måste vänstern förhålla sig till, sade Sjöstedt.

– Kanske är jag för pragmatisk, men 1994 röstade vi in oss och det är ett faktum. Arbetet måste utgå från att vi har konkreta förslag, och ett förslag är att centralbanken ska övervaka arbetslöshet och sociala frågor, svarade Lapintie.

Publiken frågade hur skatteparadisen ska avskaffas när Storbritannien fjärmar sig från EU:s gemensamma beslut och hur mycket pengar det handlar om när Greklands skuld ska skrivas av. De praktiska lösningarna kring skatteparadisen blir svåra, och skuldavskrivningar handlar i praktiken om att sätta den grekiska räntan till nästan noll och vänta och se, blev svaren.

Vänsterpartiets framgångar i Sverige är lärorika för Vänsterförbundet.

– De har profilerat sig genom politiska frågor och inte som ett parti. Stopp för vinster i välfärden är en fråga som når många. De har också ett bra programarbete, det ligger mycket arbete bakom deras politiska förslag, sade Li Andersson.

 

Erik Hallstensson


Lämna en kommentar