Vissa partier försöker med jämna mellanrum lyfta fram sitt ”skötebarn” Nato. Nu utnyttjar man de negativa stämningarna mot Ryssland för att åter en gång rulla i gång ett projekt, som en överväldigande majoritet av finländarna motsätter sig.

Vi vill absolut inte stöda Rysslands annektering av Krim, lika litet som vi stöder störtandet av en folkvald, om än korrumperad, president till förmån för mycket tvivelaktiga politiska rörelser.

Finland behöver inte bli inblandad i denna konflikt, om vi inte låter oss dras in i den. Finland har mycket lång erfarenhet av alliansfritt gott samarbete med alla våra grannar och detta under mycket varierande politiska situationer efter andra världskriget. Denna politik har varit en framgång för Finland och har gett oss anseende som balanserande fredsmäklare, som ofta anförtrotts mycket framträdande uppdrag.

Nato är inte längre enbart en försvarsorganisation, utan bedriver numera också anfalls- och erövringspolitik. Exemplet Irak krävde ett otal unga Natosoldaters liv för enbart en lögns skull. Vi ser helst att Finland håller sig utanför dylika förödande projekt. På samma sätt vill vi inte heller att Finland skall bli indraget i Natos terroristorganisation Gladio, som både mördar egna medborgare och bedriver sabotageverksamhet som skadar det man säger sig befrämja, nämligen demokratin.

Nu om någonsin är det viktigt att våra politiker agerar och talar balanserat. Vi vill inte se några provokativa uttalanden om att något grannland utgör en utmaning för att skapa stämningar till förmån för ett Natomedlemskap. Människorättssituationen i andra länder skall officiellt behandlas på ett sätt som kan bidra till förbättringar och inte på ett sätt som skapar nya problem. Dylik politik skapar otrygghet, då folket vill ha trygghet.

 

Österbottens vänster, svenska sektionen

Stefan Håkans, ordförande

Kjell-Erik Källberg, sekreterare


Lämna en kommentar