Föreställ dig en labyrint. I mitten av labyrinten sitter läsaren och utanför svävar boken. Ingångarna kan vara flera, men likväl finns en hel del fallgropar, återvändsgränder, svarta hål och slingrande växter som kan hindra boken från att nå fram. Detta är en av orsakerna till varför vi ville grunda en förening, FIBUL (Författare och Illustratörer för Barn- och Ungdomslitteratur), för att inte stå ensamma och vifta med varsin bok.

Men därför finns ju förlagen, säger ni.

Och visst stämmer det. Men då vi talar om barn- och ungdomsböcker är det tyvärr inte de som hamnar överst på förlagens intresselista. Förutsättningar finns – gedigen tradition, kvalitet, mångfald, barnbokens betydligt längre livslängd – det är kanske det genuina intresset som saknas? Men faktum kvarstår: barn- och ungdomsböcker blir alltför ofta förbigångna.

Vi har all orsak att vara stolta över den barn- och ungdomslitteratur som ges ut i Svenskfinland idag. Och för att bli ännu bättre, för att skapa det där nya efterlängtade Mumin-brandet, behövs intresse, satsningar och synlighet.

Vår förening består av spridda öar, som självklart fortsätter att jobba självständigt. Vi ville skapa ett nätverk för att sprida kunskap, stöda och tipsa varandra också om praktiska detaljer. Alla medlemmar jobbar professionellt och har publicerat minst en bok. De flesta är etablerade författare och illustratörer som med sorg sett hur barn- och ungdomslitteraturens status rasar i takt med dagens mantra: spara-spara.

Hur ofta ombeds vi inte att komma på besök till dagis, skolor och bibliotek. Och visst blir vi glada över intresset. Men, sen kommer men:et. Beskedet att man nog kan betala för resan och bjuda på skolans spenatplättar. Pengar finns helt enkelt inte. Och hänvisar vi till Läscentrums taxor, slutar mobilen att ringa.

Också därför FIBUL, för här följer en av våra många idéer. En plan som eliminerar många hinder i labyrinten. För flera år sedan lanserade undertecknad idén om ett återkommande litterärt evenemang i stil med Stafett- och Kulturkarnevalen. Bokkarnevalen kunde vara en buss eller tågvagn fylld med FIBUL:are som åker runt i Svenskfinland. Besök i skolor, på bibliotek och dagis, en uppdelning med program för såväl låg- och högstadier. De fattiga kommunerna skulle få besök av författare och illustratörer som uppträder i par eller arbetar gruppvis med eleverna. Lärare och övrig personal skulle vara förberedda och kunna planera in det redan tidigt i schemat. Senhöstens bokkarneval skulle fungera som ett komplement till Läscentrums Läsvecka som ordnas på våren.

Då jag i olika sammanhang presenterat förslaget har intresset varit stort, men svaret alltid detsamma: Utmärkt idé – sök pengar. (Vem vill inte uppmuntra barn och unga till läsning?) Kruxet är att en privatperson inte kan ansöka om medel både för eget projekt, och ett större projekt som detta. Men genom FIBUL kan vi börja med att utveckla idén och söka understöd för en producent som skulle koordinera det praktiska och skapa ramarna för olika evenemang.

Nu har boken kommit en god bit in i labyrinten, men världen och verkligheten förändras snabbare än du vänder bladet i en bok. En marknadsförare i branschen konstaterade krasst att barn- och ungdomsboken idag främst tävlar med virtuella spel och övrigt som sker på nätet. Det kanske stämmer, men istället för att ge upp och kasta boken i sjön, kunde vi kasta in den på nätet. Och varför inte skapa spel eller en labyrint av berättelser där behovet kvarstår och ökar. Innovationer sker på alla fronter, en bok är en bok är en e-bok som kan bli del av något mer. En text kan bli flera texter i dialog med unga. Vi söker möjligheter och tunnlar under labyrinten, ibland kan vägarna till läsaren vara dolda.

Det gäller att tänka modigt. Och vi vägrar resignera. Vi inom FIBUL är övertygade om att berättelser och bilder aldrig kommer att försvinna. De söker och finner nya former, men behovet av historier kommer att finnas så länge människan finns.

 

Henrika Andersson 

(FIBUL r.f.s ordförande) 


Lämna en kommentar