FN:s säkerhetsråd måste utöka mandatet för sina fredsstyrkor i Västsahara, som sedan 1975 varit ockuperat av Marocko. Det anser Amnesty International med anledning av det senaste årets tillslag mot fredliga demonstranter och rapporter om tortyr av fängslade aktivister.

– Att utöka fredsstyrkornas mandat till att gälla även övervakning av människorättssituationen skulle ge uppmärksamhet till övergrepp som annars skulle gått obemärkt förbi, säger Salil Shetty, generalsekreterare för Amnesty International, i ett pressmeddelande.

– Utan en oberoende, objektiv och omfattande övervakning av mänskliga rättigheter kan parterna fortsätta skylla på varandra och elda på konflikten samtidigt som övergreppen pågår. De pågående övergreppen har lämnat människorättsförsvarare maktlösa och utan möjlighet att effektivt dokumentera de utbredda övergreppen i Västsahara.

Enligt Amnesty är människorättsproblemen många i Marocko: myndigheterna fortsätter att tysta regeringskritiker, fredliga demonstrationer förbjuds rutinmässigt eller skingras med våld och man har dokumenterat flera fall där aktivister och demonstranter torterats och misshandlats i polisens förvar.

– Om Marocko vill visa att de på allvar respekterar sina internationella åtaganden måste de sluta trakassera och skrämma aktivister och upphöra att blockera lokala organisationers och FN:s bevakning av människorättssituationen, säger Salil Shetty.

Ny Tid uppmärksammade senast situationen i Västsahara i ett reportage i januari. Där tog Johannes Hautaviita och Bruno Jäntti också upp EU:s något problematiska roll, som i synnerhet manifesteras genom det fiskeavtal som enligt vissa experter innebär ett indirekt erkännande av Marockos suveränitet i Västsahara. Avtalet hävdes 2011, men förnyades i slutet av 2013.

 

Fredrik Sonck


Lämna en kommentar