thomaswallgren

Thomas Wallgren

Socialdemokraterna har återtagit kronan i Sverige, även om den slokar en aning. I Finland är Socialdemokratiska partiet mer impopulärt än någonsin. Finlandssvenska socialdemokrater välkomnar därför nye ordföranden Antti Rinnes vänsterflört.

Jublet bland Sveriges socialdemokrater var, trots valsegern, dämpat efter riksdagsvalet förra veckoslutet. Ett väljarstöd på 31 procent är inte gigantiskt för Socialdemokraterna, som i många år dominerat den svenska politiken.

I Finland har Socialdemokratiska partiet inte kunnat drömma om valresultat på 31 procent på flera år. Det talas om kris inom partiet, och en allmän uppfattning är att partiet glidit högerut. Det kan riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta hålla med om.

Jutta Urpilainen hade drivit för långt bort från de värderingar som majoriteten av partiet är bekväma med.

I ett dramatiskt ordförandeval visade sossarna sitt missnöje och röstade ut partiordförande Urpilainen, medan tidigare fackbossen Antti Rinne fick stiga i de obekväma skorna. I budgetförhandlingarna markerade han sin linje genom att försöka få in ett mer vänsterorienterat stimulanspaket i statsbudgeten. Många socialdemokrater ser utspelet som en positiv signal, bland dem filosofen och kommunalpåverkaren Thomas Wallgren.

– Socialdemokraterna i Europa överlag, men också i Finland, har gjort mycket marknadsorienterade kompromisser med högern, speciellt i fråga om hur man ska behandla eurokrisen. Rinne valdes just på grund av att han skulle vara ett alternativ till detta, med en mera ny-keynesiansk politik.

– Det är inte en slump att Antti Rinne blev ordförande, säger Feldt-Ranta.

– Han står för traditionella socialdemokratiska värderingar, och jag tror att vi kommer att se en politik som står längre vänsterut än vi är vana vid. Men det kommer inte att vara någon dans på rosor. Som alltid i koalitionsregeringar är det en balansfråga, och man kan inte hoppas på för mycket.

Socialarbetaren Olof Cantell har länge varit med i gräsrotsarbetet i partiet, och han är mycket nöjd med signalerna från Rinne.

– Rinne representerar den typ av socialdemokrati som jag personligen har längtat efter, jag gillar att han har lyft upp sysselsättningen som högsta prioritet.

I vår kommer Rinnes trovärdighet att sättas på spel då det blir riksdagsval. Thomas Wallgren säger att det viktigaste valtemat borde bli hur man förminskar beroendet av vad hans vänner i Indien kallar ”den sataniska globaliseringen”.

– Vi borde frånkoppla oss från den och bygga mera självförsörjande samhällen. Men det är utopiskt, det kommer inte att hända i det här valet. Men det borde finnas ett tydligt kvantitativt mål att med en viss siffra minska den internationella handelns del av bruttonationalprodukten varje år.

Tror du att det också finns utrymme för att kritisera lönearbete som institution, och att diskutera förkortande av arbetstiden?  

– Om vi reducerar vårt beroende av utbyte med den globala ekonomin, som domineras av finanskapital, så kommer dessa saker att lösa sig av sig själva. Jag skulle inte leta efter lösningen i arbetspolitik, eftersom vi är beroende av en monstruös ekonomi.

Men tills strukturella förändringar görs tror Wallgren att vi får mera rättvisa i samhället om vi har full sysselsättning, och säger att han stöder det målet.

För Feldt-Ranta är tyngdpunkten i det kommande valet lite mer konkret.

– Arbete. Vi har nästan 400 000 finländare som är utan jobb. Om vi inte får fler sysselsatta måste vi fortsätta nedskärningarna, vilket drabbar de mest utsatta.

 

Vänstersamarbete välkommet

Cantell hoppas att Socialdemokratiska partiet under Rinnes ledning ska försöka motsätta sig den nyliberalistiska nedskärningspolitiken, men svävar på målet om huruvida åtstramningspolitiken kan bli en knäckfråga i regeringsförhandlingarna.

– Jag hoppas framför allt att man kan väcka en diskussion om på vilka villkor nedskärningar sker och hur långt man kan gå med på dem.

Medan Socialdemokratiska partiet dragits med dalande opinionssiffror, har Vänsterförbundet sett något av ett uppsving, och partiets ledning har genomgått ett generationsskifte. De socialdemokratiska unga stjärnskotten har däremot lyst med sin frånvaro. Den i dag 35-åriga Cantell har satt familjen framom politiken under de senaste åren. Han ser ändå inga problem med partiets återväxt.

– Det är lätt att vara radikal som Li Andersson eller framstupa som Alexander Stubb. Det finns unga socialdemokrater med både kunnande och idéer och förmåga att uttrycka dem, men de har bara inte lyfts fram. Socialdemokratiska partiet har traditionellt varit en massrörelse och inte byggt på enskilda individer.

Thomas Wallgren tror inte heller på att unga specifikt skulle ha tappat förtroendet för socialdemokraterna.

– Jag tror att det snarare handlar om Vänsterförbundets framgång, att de har blivit en del av en ungdomlig rörelse. Det finns inget utrymme för socialdemokratin att inta den arenan.  Jag ser inget problem med det, men utmaningen är hur vi kan hitta en solidaritet mellan den äldre och yngre rörelsen och arbeta tillsammans.

Trots upprepade försök fick Ny Tid inte en intervju med Antti Rinne.

 

Fredrik Österblom & Janne Wass

Lämna en kommentar