Efter 32 år och över 200 böcker lägger det alternativa finlandssvenska bokförlaget Sahlgrens förlag ner verksamheten. Sahlgrens förlag har ofta gett ut böcker som handlat om utsatta individer, inte sällan med kopplingar till de finländska krigen. I fjol gav förlaget ut bland annat långtradarchauffören Kalle Augustssons memoarer om hans biståndsarbete, Karmela Bélinkis roman om 1900-talets europeiska judehistoria, och Christina Falcks roman om inbördeskriget.

– Vi blir äldre och manuskripten blev allt fler. Det blev till sist omöjligt att hinna med allt, berättar Brita Högnäs-Sahlgren, som tillsammans med sin man Karl Sahlgren drivit förlaget, för Ny Tid.

Det fanns enligt Högnäs-Sahlgren inte heller någon förhoppning om att verksamheten skulle övertas av någon annan. Dottern har funnits med på ett hörn, men den lilla förlagsverksamheten erbjuder inte en tillräckligt säker inkomst.

Böckerna som Sahlgrens har gett ut har ofta varit ganska nischade, även om flera av författarna även publicerats av de stora bokförlagen.

– Det är inte nödvändigtvis så att böckerna vi gett ut varit ointressanta för de stora förlagen, utan kanske snarare så att tröskeln har varit lägre att ta kontakt med ett litet förlag.

Brita Högnäs-Sahlgren hoppas att det inte uppstår en lucka i den finlandssvenska publikationsverksamheten.

– Kanske någon ung och modig förläggare kan fortsätta med samma verksamhet någon gång i framtiden.

Trots att det nu är en 32 år lång era som går mot sitt sitt slut, poängterar Högnäs-Sahlgren att vemod inte är den övergripande känslan hos förläggarparet.

– På sätt och vis är det ju synd att verksamheten upphör, men främst av allt känner vi oss nog stolta och nöjda med det arbete vi har gjort.

Utförsäljningen av Sahlgrens boklager fortsätter som förut.

 

Red.

Lämna en kommentar