Den finländska ekonomin hotas av en total nedfrysning, varnar Vänsterförbundets riksdagsledamot Anna Kontula, efter att regeringen presenterat den nya budgeten.

– Linjen är orättvis och finanspolitiskt huvudlös, säger Kontula, som noterar att man på samma gång minskar på investeringar och skär ner i basservice. Speciell kritik får nedskärningarna i rättsväsendet.

– Nu bör man stimulera genom att investera kraftigt i framtiden. Vi borde reparera mögelskolor, förnya rostiga järn- och spårvägar och bygga billiga hyresbostäder i bostadscentra. Eftersom allt det här ändå måste göras, är det klokast att göra det nu, då pengarna är billiga och det finns arbetskraft tillgänglig.

Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki skriver på sin blogg att han är besviken över att nye finansiministern Antti Rinnes tal om stimulans inte syns i budgeten.

 

Red.

Lämna en kommentar