Från och med 23.1.2015 utkommer Ny Tid som månadstidning, i ett nytt format och med fyra gånger så många sidor som i dag. I papperstidningen kan man sen den i naturlig storek, 19×26 centimeter. Tidningen kommer att ha mellan 60 och 72 sidor per nummer, och utkommer i regel på den första fredagen efter månadens tionde dag – alltså mitt i månaden.

Reportage

Varje nummer av Ny Tid innehåller två större temahelheter, bestående av antingen ett långt reportage, eller av fler kortare artiklar som bildar en helhet. Dessa temahelheter kan beröra politik, socialfrågor, miljö, konst eller kultur – samma ämnen som sedan flera år varit kärnan i Ny Tids rapportering. Essän hör fortfarande till grundpelarna i Ny Tids utgivning.

Förutom dessa temahelheter ingår i varje nummer minst ett längre utrikesreportage, samt en lång kulturartikel eller -essä.


Personporträtt

Ny Tid inleder tidningen med en intervju med en intressant person. Däremot är personporträttet inte begränsat till en sida, som tidigare, utan kan slås upp över flera sidor. Med mer utrymme finns också en större möjlighet att gå djupare i olika frågor.

Vid sidan av det långa personporträttet lyfter vi i varje nummer fram en ”samhällspåverkare”, samt en konst- eller kulturprofil, och ställer dem några korta frågor.


Kulturartiklar

Liksom tidigare bjuder Ny Tid på en bred bevakning av kultur, med fokus på det finlandssvenska. Inom ramen för ett långsiktigt utvecklingsarbete strävar vi till att delvis frigöra kulturjournalistiken från den klassiska recensionens ramar, och i större grad ta fasta på teman och fenomen inom konst och kultur, samt placera dem i en samhällelig kontext.


Recensioner

De traditionella recensionerna kvarstår, vi lyfter fortsättningsvis fram den finlandssvenska litteraturen med stor bredd. På grund av månadsutgivningen kan vissa teaterrecensioner placeras endast på webben, och föreställningarna uppmärksammas i tidningen i bredare kulturartiklar. Vi satsar också på konst, dans, samt på film som faller utanför mainstreamfåran.

Mini-recensioner

Längst bak i tidningen bjuder vi på ett eller flera uppslag av mini-recensioner av sådant som kanske inte annars skulle nå över vår utgivningströskel, alternativt av sådant som presenteras i längre form på webben.

Bilder

Det nya formatet lämpar sig utmärkt för fotoreportage och bildjournalistik, och i varje nummer viger vi ett uppslag för en konstnär eller fotograf, eller så bjuder vi på ett intressant bildreportage. Även i övrigt läggs stor vikt vid det visuella, och vi vinnlägger oss om att tidningen ska vara såväl visuellt som intellektuellt stimulerande.

Webben

Under 2015 genomgår Ny Tids webbsida en reform. Nytid.fi ska bli mer överskådlig och det ska vara lättare att hitta till exempel de senaste ledarna, kolumnerna och recensionerna. På webben publiceras varje fredag en ny ledare, och webbsidan kommer att uppdateras mer regelbundet med aktuellt material, bland annat sådant som inte kommer med i papperstidningen, till exempel rapporter från demonstrationer och olika tillställningar. Ny Tid satsar även på bild- och videojournalistik på webben.

Däremot kommer vissa av essäerna, mini-recensionerna, och de längre reportagen inte att publiceras på internet, eftersom webbsidan åtminstone inom den närmaste framtiden kommer att vara gratis, och det ska även framöver löna sig att prenumerera på papperstidningen.

Övrigt

Ny Tid innehåller som tidigare också en samling artiklar av olika slag – intervjuer, överblickar, analyser, brev, rapporter, dikter och kåserier, som inte pressas in i givna format.

Lämna en kommentar