Lilian Tikkanen är Ny Tids sommarpraktikant

av Lasse Garoff

Lilian Tikkanen praktiserar på Ny Tid under sommaren 2015. Tikkanen, som är uppvuxen i Helsingfors, började studera journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet hösten 2013, med biämnet miljö och inriktning på hållbar utveckling och ekologi.

Tikkanen blev bekant med Ny Tid dels via studiekamraten Otto Ekman, som gjorde både praktik och civiltjänst vid redaktionen, men också under studierna då artiklar ur Ny Tid användes i undervisningen.

– Vi kollade på olika medier och jämförde dem, och jag undrade varför man inte talade mera om Ny Tid när texterna var så bra, säger hon.

Tikkanen valde att göra sin praktik på Ny Tid eftersom den mer analytiska och granskande journalistiken lockar mer än det dagliga nyhetsflödet. Övergången till månadsutgivning upplever hon också som en positiv sak.

Det viktigaste inom journalistiken är enligt Tikkanen att föra fram röster som annars inte hörs i samhället. Fotojournalistik är det intressantaste med tanke på framtiden, men på lång sikt är den skrivna journalistiken viktig, dels för det svenska språket, men också med tanke på att folk måste upprätthålla sin förmåga att läsa långa och tunga texter och kunna få något ut av dem.

– Jag har alltid varit intresserad av nästan allt, och journalistik är ett bra ämne för den som vill ta del av många olika saker. Jag har massor av planer för mitt liv, men det här är ett bra ställe att börja, säger Tikkanen.

Text & foto Lasse Garoff

Lämna en kommentar