Insiktsfullt om att vara annorlunda

av Carita Nyström

Wasa Teaters första premiär i höst, Den besynnerliga händelsen med hunden om natten har en rekordlång titel, men är en angelägen pjäs kring ett ämne som sällan behandlats vare sig i roman- eller pjäsform. Den baserar sig på en dramatisering av engelske Mark Haddons första roman och hade urpremiär i London 2013 och spelas nu på scener världen över.

När en familjemedlem lider av symptom inom autismspektrat med extrema kommunikationssvårigheter och beröringsångest, påverkas familjens dynamik djupgående. Protagonist är den 15-årige Christopher Boone och i centrum står hans kamp för att klara de utmaningar som en människa med autism möter i vardagen. Mark Haddon betonar att han inte är någon expert på autism och kanske just detta gör att vi som åskådare lätt kan identifiera oss med Christophers situation. Detta är föreställningens magi; den pekar inte diagnosticerande ut den avvikande, utan får oss att reflektera och tänka till.

Pekka Soncks regi är intelligent genomförd, byggd kring en kontrast mellan pjäsens två akter, vilket väl gestaltar händelseförloppet i dramat. Första akten känns lite stelt uppställd, men illustrerar Christopher Boones rigida sätt att uppfatta sin omgivning. Händelserna förs här framåt också genom rak uppläsning. Andra akten däremot blir en dramatisk urladdning efter den peripeti som infaller då Christopher hittar brev från modern. Han förstår att hon inte avlidit, som fadern hävdat, utan lämnat familjen för en annan man.

Här börjar Christophers stora projekt: att leta reda på henne i London. Förvirrat, men envetet lyckas Christopher till sist hitta sin mor i Londonvimlet. När han lyckats med det väntar en ny seger över handikappet, då han med framgång genomför sitt matteprov. Tuuli Heinonens effektfulla koreografi här understryker uppsluppet triumfen. Sällan har väl Pythagoras teorem fått så överraskande effekt.

Sonck har överlag inspirerat till fina rollprestationer, främst förstås Markus Lytts som Christopher. Hans imponerande tolkning vill jag karakterisera som ”oskuldsfull katatoni” – ett slags non-agerande i häftig växling med starkt utagerande! Markus Lytts lyckas med konststycket att förkroppsliga autism utan ett uns av karikering. I stället får vi möjlighet att identifiera oss med de oöverstigliga problem som hans vardagstillvaro innebär.

Christophers föräldrar och deras ansträngningar att hantera sin situation tolkas utmärkt av Jonas Bergqvist och Tove Quickström. De är både handfallna och förtvivlade i sina försök att klara av utmaningen med sonens beteende. Susanne Marin som Christophers stöttande lärarinna Siobhan är klokt och känsligt gestaltad. Alla biroller genomförs trovärdigt.

Haddons pjäs inleder nya teaterchefen Åsa Salvesens första spelår, och har etik och godhet som bärande teman. Följande premiär är Tre systrar och en berättelse som baserar sig på Lars Sunds roman med samma namn. I januari 2016 sätts en i dessa tider ytterst angelägen pjäs upp: Acts of Goodness baserar sig på europeiska ungdomars definitioner av vad en god handling är. Temat känns relevant i en tid då vår personliga och våra regeringars hjälpvilja sätts på utmanande prov.

Carita Nyström

Wasa teater. Den besynnerliga händelsen med hunden om natten. Text: Mark Haddon. Översättning: Anna Simberg. Regi: Pekka Sonck. Dramatisering: Simon Stephens.  Scenografi/kostym: Markus Tsokkinen. I rollerna: Markus Lytts, ohan Aspelin, Jonas Bergqvist, Lina Ekblad, Ove Grundström, Susanne Marins, Carola Sarén, Tove Quickström.

Lämna en kommentar