Myten om Eurabien

av Janne Wass

En av den europeiska rasismens drivmotorer är föreställningen att fundamentalistiska muslimer är på randen av en fullskalig invasion av Europa. Teorin är inte bara rasistisk, den bygger dessutom på hopplöst dålig matematik.

År 2050 kommer vi att ha fler muslimer än kristna, och det betyder fullbordat faktum för den eurabiska konspirationen. Vårt västerländska demokratiska system kommer att falla, och i stället införs sharialagar och religiöst styre, och Europa och de arabiska länderna förenas i ett stort kalifat.

Detta inbillade hot ligger som grund för den islamofoba världsbild som i dag sprids inom högerextrema kretsar, och som uttryckts av personer som Jussi Halla-aho, Olli Immonen, Geert Wilders, Varg Vikernes och Anders Behring Breivik. Begreppet Eurabien kommer från den brittiska juden Gisèle Littman, mer känd under pseudonymen Bat Ye’or.

Littman koncentrerar sig på vad vi kan kalla för komponent 1 inom Eurabien-hotbilden, och håll i er nu: Littman beskriver i sina verk hur hela den europeiska politiken är styrd av en topphemlig elit bestående av arabiska jihadister och europeiska fascister och kommunister, vars yttersta syfte är att förena Europa och den muslimska världen i en militärt, ekonomiskt och kulturellt mäktig enhet, vars slutliga mål är att förgöra Israel och USA, den västerländska demokratin och kristendomen.

Littmans böcker, framför allt Eurabia från 2005, bildar ryggraden för vad som under 2000-talet trätt fram som den moderna islamofoba extremhögern. Eurabien, menar Littman, är inte ett framtida hot, utan har existerat sedan 1973 då EEC (senare EU) inledde diplomatiska samtal med Arabförbundet under oljekrisen.

Ett smakprov på hur Littman ”bevisar” att denna ljusskygga men alltomspännande entitet existerar ger hon i en artikel i Frontpage Magazine den 26 juli 2004. Här räknar hon helt enkelt upp alla beslut som gjorts inom EU och FN som på något sätt kan tolkas som ställningstaganden mot Israels eller USA:s politik, som tar ställning för en palestinsk stat eller på något sätt förespråkar samarbete mellan Europa och islamiskt dominerade länder. Och voilá: ett eurabiskt Illuminati är fött.

Muslimerna kommer!

Till största delen har Littmans konspirationsteoretiska svammel (föga överraskande) avfärdats som rent och skärt strunt. Financial Times kritiker Simon Kuper kallar boken Eurabia den sämsta han någonsin läst. Men han påpekar också att Eurabien-teorin ”antagligen [är] den mest inflytelserika västerländska geopolitiska teorin sedan 9/11-attackerna”.

Littman har en hel fanklubb som skrivit egna böcker och breddat Eurabien-begreppet, bland dem Melanie Phillips, Bruce Bawer, Oriana Fallaci, Thilo Sarrazin, Mark Steyn och bloggaren Peder Are Nøstvold Jensen, mannen bakom bloggen Gates of Vienna. Många av dem har i högre grad koncentrerat sig på frågor om invandring och ”mångkulturalism”. Och här har vi komponent 2.

Även om Littmans hjärnspöke om ett nätverk värdigt en plats i vilken James Bond-film som helst redan vid första åsyn orsakar skratthicka hos de flesta normalt funtade människor, finns det en annan komponent i Eurabien-teorin som i teorin har mer verklighetsförankrade premisser. Det handlar om demografi: vad många av de ovannämnda skribenterna oroar sig för är den dag då muslimerna är fler än de kristna i Europa och det är fritt fram för dem att ansluta världsdelen till Islamiska statens kalifat. Våra västerländska seder och bruk kommer att förbjudas, sharia införs, kvinnor tvingas bära burka, hedersmord tillåts, och så vidare.

Kass matematik

Denna teori bygger på ett antal antaganden: för det första att Europa inom kort kommer att ha fler muslimer än kristna. 2050 är årtalet som bland annat vissa sannfinländska politiker slängt  ursig. Detta stämmer inte. Enligt en färsk (2015) utredning från forskningsinstitutet Pew Research kommer det 2050 att finnas fler muslimer i världen än kristna. Den största ökningen kommer antagligen att ske i södra Afrika. Däremot kommer muslimernas antal i Europa inte att stiga högre än till 10 procent, och det inkluderar länder som Albanien, Kosovo, Makedonien och Bosnien-Hercegovina, som redan i dag har muslimsk majoritet. Ryssland och Bulgarien har i dag muslimska minoriteter på över 10 procent. Muslimernas andel av den finländska befolkningen väntas stiga till blygsamma 3,4 procent 2050.

Att betydligt högre siffror tidigare har redovisats beror på ett antal missförstånd. Ett av de vanligaste är att invandringen skulle fortsätta öka exponentiellt i en rätlinjig kurva. Enligt samma räknesätt, som inte tar i beaktande reella omständigheter, har vi år 2300 runt 130 biljoner människor på jorden. Ett annat misstag är att man överskattat nativiteten bland muslimer. Även om det stämmer att muslimska kvinnor i medeltal föder fler barn än icke-muslimska, är detta ingen naturlag. Både i Frankrike och Storbritannien har man observerat att nativiteten bland muslimer sjunkit avsevärt från den största immigrationsvågen på 60- och 70-talen. I dag föder pakistanska och bangladeshiska kvinnor i Storbritannien och algeriska i Frankrike kring 3 barn, då de ännu för 50 år sedan födde i medeltal kring 8 barn. Vidare visar statistiken att barnafödandet är på väg nedåt i flertalet muslimska länder, inklusive Marocko, Algeriet, Tunisien och Iran.

Demoniserande teori

Dessutom bygger komponent 2 på en generaliserande och demoniserande inställning till islam, som inte finner fog i verkligheten. För det första antar man att alla muslimer vill införa sharia och ersätta demokrati med teokrati. Bara genom att titta över till andra sidan Medelhavet kan man konstatera att så ingalunda är fallet. Till och med i länder med överväldigande muslimsk majoritet har islamisterna stora svårigheter med att hålla sig kvar vid makten. De muslimer som syns och hörs i den finländska samhällsdebatten är alla relativt sekulariserade och moderata och få talar för till exempel införande av sharia. Det råder en rörande enighet om att de finländska lagarna ska följas.

Eurabien-teorin handskas dessutom med ”islam” som en enhet. Men det finns en orsak till att till exempel Islamiska staten nu antagligen vuxit till sin maximala storlek. Lika svårt som det är att skapa en enhetlig förbundsstat av Europa är det att skapa ett enhetligt samhälle av den muslimska världen. Europas muslimer kommer från hela världen – från Indonesien till Bangladesh och Pakistan till Iran till Irak och Syrien till Afghanistan till Turkiet till Palestina och Libanon till Egypten, Etiopien, Tunisien och Algeriet. De är sunniter, shiiter, sufier, araber, berber, tatater, västasiater, sydasiater, européer, slaver, nordafrikaner, östafrikaner, unga, gamla, fundamentalistiska, moderata, sekulariserade, de talar olika språk, har olika seder och bruk, olika kulturer, de är rika och fattiga, välutbildade och outbildade. Om man inte ens fick panarabismen att fungera i mitten av 1900-talet, hur ska då eurarabismen ha någon chans?

Och framför allt, om det nu behöver påpekas, är Eurabien-myten fruktansvärt rasistisk.

Janne Wass

1 kommentar

Valkoista roskaväkeä ja rasistista älymystöä – Nuoren Voiman kulttuurilehtikatsaus 2/2015 | 28 september, 2015 - 18:29

[…] uhkakuvaa arabien valtaamasta Euroopasta jo muutaman vuosikymmenen päästä. Janne Wass huomauttaa artikkelissaan Ny Tid -lehdessä, että Eurabia-matematiikka ei päde. Sen mukaan muslimien määrä ylittää kristittyjen […]

Reply

Lämna en kommentar