I den yttersta självcentreringens lyckoland

av Anna von Bonsdorff