Omställningen

av Lilian Tikkanen

Att få slut på oljeberoendet, stoppa klimatkatastroferna och skapa självförsörjande samhällen är samtidens stora problem. Den globala omställningsrörelsen tar ett praktiskt grepp om frågorna och uppmanar alla att dra sitt strå till stacken.

Omställningsrörelsen eller omställningsnätverket (eng. Transition movement/network) grundades 2005 i England och är idag en global aktör. Grundtanken är att genom ett gräsrotsperspektiv närma sig klimat- och utsläppsproblem samt åstadkomma en förändring i de ekonomiska system som kräver ständig tillväxt på miljöns bekostnad.

Anna Maris (på bilden med omställningsrörelsens grundare Rob Hopkins) är sedan maj förtroendevald styrelsemedlem i Hela Sverige ska leva (HSSL) och kontaktperson för Omställning Sverige som drivs av HSSL. Maris talar entusiastiskt om hur man ska knäcka nöten och ställa om hela samhället.

− Allt börjar med individen, och framförallt gruppen. De politiska systemen måste också få upp ögonen för de förändringar som behövs, men det är vi som röstar.

Reglering och beslut på nationsnivå är oundvikliga, men då landets ledning inte reagerar blir det svårt för individen som omöjligen kan bära allt ansvar. Omställningsrörelsen betonar kollektivt samarbete och gemensamt ansvarstagande som innefattar alla nivåer, från individen till regeringar och företag. Forskning har visat att politiker inte är så miljökunniga som de tror, och att en stor del är motsträviga för förändringar. Gemene man kan alltså vara bättre på att skapa förändring, säger Maris.

Politiken kan påverkas även på lokal nivå – i kommunala beredskaps- och utvecklingsplaner finns det enligt Maris mycket utrymme för förändring. Omställningsrörelsens krav på minskat energibruk och att bli av med oljeberoendet utmanar både konsumenter och producenter att se över systemet. De förespråkar även starkare och mer elastiska samhällen till exempel då det gäller näringsförsörjning.

− Sveriges självförsörjningsgrad är rekordlåg i jämförelse med många andra europeiska länder. Vi importerar en stor del av maten. Det svenska samhället har väldigt låg beredskap och bärkraft inför möjliga kriser. I en krissituation skulle butikerna förmodligen tömmas på dagligvaror på tre dagar, och två veckor senare är det kaos. Så kan vi inte ha det.

Holistisk syn på samhället

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är omställningsrörelsens tre ben. Omställningen handlar inte endast om miljön och klimatförändringar, vilket rörelsen främst uppfattades arbeta med tidigare. I dag betonas arbetet med själva människan, något som enligt Maris kallas inre omställning.

− Vi har egentligen all fakta, det är inte där det brister.

Enligt Maris bör man se på hur vi är som människor; i grunden är vi sociala djur som inte rent biologiskt har så stora krav på materiellt välstånd. Hon menar att många saknar kontakt och kärlek och att vara del av ett sammanhang.

− Omställningsrörelsen ger sig inte på folk, utan tanken är att man bjuder in människor. Själva säger vi: ”Mer fest än protest”. I stället för att peka ut vad som inte fungerar i samhället fokuserar rörelsen på lösningarna.

Delade tillgångar och smarta lösningar

Enligt Maris finns det många åsikter inom omställningsrörelsen, men generellt tänker man att lösningen ligger inom oss själva, inte i tekniken. En omställningsgemenskap som värdesätter andra saker och hittar på alternativ för att exempelvis åka till södern varje år kan stödja en med beslut som känns svåra, säger Maris.

− Vårt budskap är inte att vi ska gå tillbaka till att bo i grottor. Det handlar om att göra medvetna val och använda den kunskap och de resurser som vi har i dag, som smart teknik och förnybar energi, för att kunna göra de förändringar som behövs för att bygga ett hållbart samhälle.

Maris betonar att man själv ska få välja hur man lever. Enligt henne bör människor inte fostras på ett militant sätt. Lagar kan visserligen användas för att begränsa miljöns förstörelse, men omställningsrörelsen kan belysa alternativen. Alla ska kunna delta på den nivå de vill.

Många av omställningsrörelsens metoder är praktiska, till exempel att grunda olika gemenskaper. Maris tror att många kunde tänka sig att ha mer kontakt med sina grannar och dela i stället för att äga. Kollaborativ konsumtion som att dela på exempelvis verktyg, samåka och hyra festkläder ser man redan i samhället. Enligt Maris har den generella samhällsutvecklingen lett till ett minskat behov att äga saker. De äldre generationerna har ett annat förhållningssätt till materiella ting än dagens unga.

− Mina barn bryr sig inte särskilt mycket om ägodelar som egen bil och att samla på sig mycket prylar så länge de är uppkopplade till nätet, medan det för mig och särskilt mina föräldrar har varit viktigare att samla ägodelar, säger Maris.

Internationell spridning

Omställningsverksamhet finns redan i över fyrtio länder, men i Finland finns för tillfället ingen landsorganisation. Enligt Maris finns det ändå en handfull personer som jobbar med omställning i Finland och på Åland. Ett par finländare deltog även i den internationella konferensen som Transition network organiserade i Newton Abbot i västra England i september.

På en open space-tillställning på konferensen diskuterades nordiskt samarbete. För tillfället koncentrerar sig HSSL och Omställning Sverige på att omorganisera den nationella verksamheten eftersom det uppstått flera olika aktörer inom omställningsrörelsen och man saknar en central koordinator. Man vill undvika parallellt arbete och i stället samarbeta effektivt. Maris tror ändå att det nordiska samarbetet kommer att bli av inom snar framtid.

Europa, USA, Latinamerika och Asien var representerade på den internationella konferensen.

− Organisatörerna verkade vara överväldigade av hur stor internationell spridning som skett under en kort tid, säger Maris.

På konferensen diskuterades bland annat flyktingkrisen i Europa, inre omställning, hur omställningsverksamheten ska organiseras i framtiden och de val man står inför nu.

− Vi är nästan framme. Sverige ska bli fossilfritt 2050 och i många länder anser man att Monsanto inte får finnas där längre.

− Men jag tror inte att regeringarna vet hur man ska gå till väga med att bli fossilfria. Här tror jag omställningsrörelsen tillsammans med andra miljöorganisationer har en väldigt stor roll att spela, säger Maris.

Lilian Tikkanen

1 kommentar

Omställningsrörelsen fokuserar på lösningarna | Svensk Byaservice Nyhetsblogg 23 november, 2015 - 13:10

[…] är från en artikel, skriven av Lilian Tikkanen, i tidskriften Ny […]

Reply

Lämna en kommentar