Tre frågor till Rikard Warlenius

av Lilian Tikkanen

doktorand i humanekologi och utgivare av artikelsamlingen The Politics of Ecosocialism.

1. Vilka problem finns inom diskussionen om klimatfrågor?

− Ett problem är att ansvaret läggs på individerna. Många av lösningarna som presenteras handlar om att konsumera annorlunda och göra frivilliga klimatkompensationer, vilket kan vara viktigt, men det räcker inte. Det krävs politiska åtgärder. Motivationen att cykla till jobbet minskar då man ser grannen ta bilen − den nytta jag gör upphävs av vad andra gör. Därför måste problemet kollektiviseras och upphöjas från individnivå till politiken.

2. Vem ska åtgärda utsläppen och hur?

− Huvudansvaret bär länderna som gynnats stort av den fossila energin Det är viktigt att USA och många av de europeiska länderna stoppar koldioxidutsläppen och hjälper andra länder att utvecklas utan fossila bränslen.. Transport- och energisystemet är de främsta att se över. Att förbjuda kolkraftverk och möjliggöra en utfasning av dem alla skulle räcka långt. En bra balans mellan vattenkraft, vindkraft och solenergi fungerar även i Norden.En del miljöbelastande livsmedel som nötkött och mejeriprodukter och varor som fraktas långa vägar kunde beläggas med utsläppsskatt. Hela sektorns utsläpp är lika stor som eller större än transportsektorns. Beskattning i konsumtionsledet blir alltid en fråga om inkomst, men i det här fallet är det bättre än att lagarna skulle gälla produktionen. Då skulle inhemska producenter straffas och importen öka.

En omställning mot mindre utsläpp och miljöpåverkan behöver en rättviseaspekt. Om man till exempel höjer bensinskatten drabbar det låginkomsttagare i högre grad. Samhället och dess infrastruktur bör byggas upp så den möjliggör ett bra liv för alla.

3. Vilka är de största klimatbovarna?

− I dag har Kina de största utsläppen, men man kan också diskutera saken på lägre nivå: män orsakar ofta större utsläpp än kvinnor, höginkomsttagare har råd att konsumera mer och använder mer energi − även det ekonomiska systemet som sådant bör granskas. Det har inga inbyggda spärrar mot att agera på ett sätt som på lång sikt är skadligt.

Text & foto: Lilian Tikkanen

Lämna en kommentar