Fast i fattigdomsfällan

av Janne Wass

Böcker om den finländska fattigdomen är inte särdeles lätta att hitta. Mathias Rosenlund är en av de få finländska författarna som öppet delat med sig av sina egna fattigdomserfarenheter, andra historier står att finna i diverse antologier. Dessa berättelser är oerhört viktiga, eftersom de förhoppningsvis avmytifierar fattigdomen och kan hjälpa till att förminska stigmat som är förknippat med den, samt väcka en samhällelig, och förhoppningsvis politisk, diskussion.

Men det som dessa böcker inte ger är makroanalysen av den finländska fattigdomen. Det radikala bokförlaget Into kustannus publicerar i april en bok med namnet Suomalainen köyhyys, eller den finländska fattigdomen, skriven av Anna-Maria Isola och Esa Suominen, men tyvärr publiceras den först i april, och hinner alltså inte med i denna tidning. I väntan på den kan man gräva fram två böcker ur Intos katalog som fungerar som goda uppvärmare: Juha Drufvas Köyhät ansassa (De fattiga i fällan, 2013), samt Jera och Jyri Hänninens Suomalainen velkakirja (Den finländska skuldboken, 2015).

Journalisten Drufva har samlat en bok med samhälls- och moralfilosofiska kolumner han skrivit under sin 30-åriga karriär, och boken är rätt så spretig. Men som bäst ger Drufvas raljerande och ofta humoristiska texter slående insikter om det kapitalistiska systemets uppkomst och idé. I historiska översikter lägger han fram sina argument för att kapitalismen förutsätter fattigdom. Om det inte fanns fattiga, skulle det inte heller finnas rika, och då skulle det kapitalistiska systemet rasa. Kapitalismens grundidé är inte att skapa ett gott samhälle, utan att starka aktörer ska kunna samla rikedomar på hög, på de svagas bekostnad, skriver Drufva och stärker sina påståenden med flertalet citat från historieskrivningen, forskning, filosofer och teologer.

Köyhät ansassa ger raka sanningar i kortformat med en lättsam, humoristisk släng, och pamfletten plöjer man igenom på några timmar. Det är en underhållande och ställvis tankeväckande historisk resa från det monetära systemets uppkomst ungefär fram till 1800-talet, i vilken Drufva på sitt högst vinklade vis försöker förklara varför de fattiga är förutbestämda att förlora i det kapitalistiska systemet.

Mer kött på benen ger Hänninens & Hänninens bok, som har seriösare intentioner om att reda ut begreppet skuld i dagens Finland. Också denna bok inleds med en kortfattad och lättfattlig kapitalismkritik, till stora delar kopierad av Ha-Joon Chang, vars marknadskritiska böcker översatts till finska.

Bokens verkliga behållning är det digra arbete författarna gjort med att reda ut det moderna Finlands skuldsättningsproblem, och nu talar vi inte statsskuld. Från snabblån till indrivningsfirmor till utmätning, kreditanmärkningar, bostadsbrist och till sist den totala utslagningen. Skuld är big business i Finland och världen, och det har aldrig varit så lätt att få kredit och lån. Men bevare dig väl om du inte klarar av att betala dem.

Med intima personintervjuer med folk som sitter fast i skuldspiraler och fattigdom och statistikspäckade journalistiska översikter över de olika aktörerna i den det nyliberala spelet, målar boken fram en skrämmande bild av ett samhälle där en obetald elräkning, ett sjukdomsfall eller en plötslig ödesnyck blir början på en oändlig spiral där börda läggs till börda, räntorna stiger och där det till sist inte finns någon chans att resa sig igen.

Det är lättfattligt, väl researchat och slående, både en ögonblicksbild från ett Finland som sällan syns i pressen, och ett kompakt informationspaket.

Janne Wass

Juha Drufva: Köyhät ansassa.
Into, 2013

Jera Hänninen & Jyri Hänninen:
Suomalainen velkakirja: Ihmisten elämä
velkaantuneessa maassa. Into, 2015

Lämna en kommentar