Avslappnat men värdigt på litteraturens gala

av Janne Wass