Nygammal medarbetare på Ny Tid

av Lasse Garoff

I april och maj 2016 gör Jan Gardberg sin arbetsprövning på Ny Tids redaktion. Gardberg, som ursprungligen är från Helsingfors och som gick en klass över Alexander Stubb i Munksnäs högstadieskola, har en lång relation till Ny Tid och skrev sin första artikel för omkring 20 år sedan.

– Jag skrev en artikel om Greenpeace för Ny Tid år 1995. På den tiden studerade jag litteratur vid Helsingfors universitet, och var ganska aktiv i u-landsbutiksrörelsen, berättar han.

U-landsbutiksrörelsen var en slags föregångare för dagens Rättvis handel-rörelse. I den småskaliga och idealistiskt präglade rörelsen ansågs Greenpeace ofta alltför mediefixerat, men Gardberg som 1994 fungerade som chefredaktör för u-landsbutiksrörelsens medlemstidning ville föra fram en annan synpunkt.

– Jag försökte få fram den andra sidan av saken, att deras verksamhet behövs och fyller en funktion, säger Gardberg.

Miljöfrågor intresserar Gardberg fortfarande, men han har inte lika stora möjligheter att engagera sig som tidigare.

– När man har barn är det lite svårare att vara aktiv. Man blir mer pragmatisk och får lov att acceptera det som fungerar i vardagen, säger han.

Gardberg är också intresserad av invandringsfrågor, han har varit gift med en kvinna från Rumänien och de har två barn tillsammans.

– Det här med främlingsfientlighet blir en väldigt konkret fråga för en då det börjar handla om ifall ens egna barn ska få känna sig som fullvärdiga medborgare i det finländska samhället, konstaterar han.

Gardberg har haft ett brinnande intresse för musik sedan 13-årsåldern, och är intresserad av singer-songwriters, folk som skriver intressanta texter. Men det har också vuxit fram en rik folkscen i Finland, med en stor bredd av både etno- och världsmusik och relativt traditionell folkmusik.

– Det händer massor inom det området. Sampo Lassila Narinkka spelar finländsk kletzmermusk, och gör himla seriös musik. Narinkka har gav nyligen ut en skiva om invandrare och utvandrare, låtar skrivna kring delvis fiktiva och delvis verkliga människoöden, om finländare som har utvandrat till Sydamerika och folk som flyttat till Finland från det forna Jugoslavien, berättar Gardberg.

Han ser fram emot arbetet. Kabelfabriken upplever han som en inspirerande miljö, och han har flera intressanta intervjuprojekt på lut.

– Det känns bra att vara här. Jag intresserar mig för miljöfrågor men kulturen är också viktig. Ny Tid är en sympatisk tidning för att den är väldigt mångsidig, säger Jan Gardberg.

Text & foto: Lasse Garoff

Lämna en kommentar